Archiv článků

ZKOUŠKA NA ALKOHOL U ŽÁKA

01.06.2015 11:14
Existuje zákonná norma podle které je žák povinen se podrobit orientační zkoušce na alkohol nebo lékařskému vyšetření na omamné a psychotropní látky? Které osoby musí být přítomny, jedná-li se o nezletilého žáka ( popř. zletilého )? Žák není povinen se podrobit orientační dechové zkoušce na...

Jak má postupovat škola v případě uvolňováni žáka rodiči?

01.06.2015 11:14
Základní postup pro uvolňování žáků z vyučování stanoví ředitel školy ve školním řádu. Dalším souvisejícím předpisem je Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských za řízení. Další problematika související s tímto dotazem je řešena např. ve vyhlášce Č. 291/1991 Sb., ve znění pozdějších...

Počet učitelů na zájezdu

01.06.2015 11:13
Jaký počet pedagogických pracovníků je nutný k vyslání 38 žáků na vzdělávací zájezd do Vídně na dva dny? Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (předpokládám, že se ptáte na základní školu), v § 3 odst. 2 udává, kolik žáků...

Bezpečnost žáků při jízdě hromadnou dopravou.

01.06.2015 11:13
Prosím o odpověď, jakým způsobem ošetřit bezpečnost žáků, pokud jedou hromadnou dopravou s vyučující na taneční soutěž. Podle čl. 14 Pracovního řádu se dozor nad žáky koná mimo jiné i při akcích organizovaných školou v rámci výuky i mimo vyučování a to i při dopravě veřejným...

Úrazy na odborném učilišti.

01.06.2015 11:12
Jsme odborné učiliště a máme problémy s úrazy našich žáků. Slyšeli jsme, že v případě jejich úrazu nejsme povinni sepisovat záznam o pracovním úrazu jako tomu bylo za platnosti vyhlášky č. 110/1975 Sb. Je to pravda? Ano tato informace je přesná. Ve smyslu ustanovení § 133c zákoníku...

Student si hrál o přestávce s míčem a přivodil si úraz

01.06.2015 11:12
Plnoletý student si o přestávce ve třídě hrál s míčem a při rozmachu rukou praštil do zdi a zlomil si kůstku na dlani. Je to úraz pro uplatnění nároku u pojišťovny školy, nebo nedbalost studenta? Úraz je úrazem školním, neboť se stal v době školní výuky byť o přestávce. Není...

Úraz žáka v jídelně

01.06.2015 11:11
Jak je řešen úraz žáka v jídelně, kam chodí žáci na oběd, ale jídelna není zařízením školy? Kdo úrazy zapisuje a kdo odškodňuje? Úrazy žáků se evidují a šetří podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jeho prováděcí vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a...

Úraz dítětě v MŠ.

01.06.2015 11:11
Musí mít učitelka v MŠ nějaké zdravotnické školení, aby věděla, jak se zachovat při úrazu dítěte? Kdy má volat záchranku, nebo kdy může po úraze předat dítě pouze rodiči? Můj syn měl ve školce úraz - pád na zahradě. Žádné zranění nebylo vidět, stěžoval si na bolest, kdy neurčitě ukazoval na...

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

01.06.2015 11:10
Je nutná přítomnost školeného zdravotníka na škole v přírodě (1. stupeň ZŠ) při počtu 12 žáků a 4 pedagogických pracovníků? Délka pobytu je 5 dní (4 noci). Dle platné směrnice jsem vyrozuměla, že přítomnost školeného zdravotníka je nutná jen na zotavovacích akcích při počtu 30 a více žáků. Je...

Útěk ze školky

01.06.2015 11:09
Moje neteř "utekla" ze školky (šly se s kamarádkou podívat na pejska k nim domů). Všechno dobře dopadlo, nic se nepřihodilo, děvčata byla zastižena na cestě zpátky do školky. Taková věc se samozřejmě může stát. Dráždí mě ale přístup školky, která beze slova omluvy za to, že děti...
Záznamy: 51 - 60 ze 136
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>