HOTOVO - AKREDITOVÁNO.

V zářijové akreditační komisi mi bylo schváleno všech 6 předloženým vzdělávacích programů (čímž se moje aktuální nabídka rozšířila na 36).
 
1) Efektivní komunikace aneb jak se správně ptát (rozsah 8 hodin).
 
2) Motivující komunikace – (ne)bezpečná slova ve výuce (rozsah 8 hodin).
 
3) Inkluze ve škole a její využití ve prospěch všech účastníků vzdělávání (rozsah 8 hodin).
 
4) Problémový žák nebo problémové chování? Možnosti pedagoga a cesty k řešení (rozsah 8 hodin).
 
5) Autorita pedagoga a její klíčový vliv na motivaci žáků (rozsah 8 hodin).
 
6) Jak efektivně komunikovat s rodiči a motivovat je ke spolupráci se školou (rozsah 8 hodin).
 
1) Efektivní komunikace aneb jak se správně ptát (rozsah 8 hodin).
 
2) Motivující komunikace – (ne)bezpečná slova ve výuce (rozsah 8 hodin).
 
3) Inkluze ve škole a její využití ve prospěch všech účastníků vzdělávání (rozsah 8 hodin).
 
4) Problémový žák nebo problémové chování? Možnosti pedagoga a cesty k řešení (rozsah 8 hodin).
 
5) Autorita pedagoga a její klíčový vliv na motivaci žáků (rozsah 8 hodin).
 
6) Jak efektivně komunikovat s rodiči a motivovat je ke spolupráci se školou (rozsah 8 hodin).
 

POZOR ZMĚNA!

Brněnský seminář se přesouvá ze 14/10 na 11/11.

Téma: "EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ANEB JAK SE SPRÁVNĚ PTÁT" zůstává stejné.

A na co se můžete těšit?

Možná si říkáte, k čemu seminář o kladení otázek, každý učitel přeci ví, jak na to. Ano, umění správně pokládat otázky je jednou z klíčových dovedností každého pedagoga, ale důležité je si uvědomit, že otázky neslouží pouze k získávání informací a ověřování znalostí, nýbrž že správně položená otázka je základním kamenem pozitivní motivace - podporuje rozvoj myšlení, řeči a komunikačních dovedností, je skvělým způsobem, jak druhého vtáhnout do konverzace, udržovat jeho pozornost, probudit v něm zvědavost/zvídavost - touhu ptát se a objevovat, u starších dětí a dospívajících ještě navíc motivaci jít do hloubky problému, nespokojit se s povrchní či základní informací, ale chtít se dovědět víc. 

Klíčovým cílem semináře je naučit pedagogy pracovat s otázkou jako s důležitou metodou vzdělávání. Otázka by vždy měla být výzvou, ale ne k jednoduché odpovědi (např. ano – ne), ani by neměla být brána jako útok na osobnost či naši neschopnost – ale měla by žáky nutit přemýšlet, ptát se a sám si hledat odpovědi. A bohužel to platí i naopak - nesprávně kladené otázky mohou dotyčného demotivovat, vést ke ztrátě důvěry či umocnit nechuť spolupracovat.

Na semináři se také dozvíte, na co se při sestavování otázek zaměřit, jak dobrý dotaz zformulovat, proč je důležité dobře promyslet cíl otázky nebo jakou roli hraje situační kontext či osobnost zúčastněných. A vzhledem k tomu, že motivací každého pedagoga by mělo být navázání osobnějšího vztahu, lze správně kladené otázky využít k posílení pozitivního vztahu žák – učitel. Navíc tento přístup může velmi výrazně ovlivnit i postoj ke škole a vzdělávání jako takovému. 

Součástí semináře je opět mnoho ilustrativních příkladů, kazuistik a prostoru k načerpání energie.

Stejný seminář realizuji také V PRAZE - přihlásit se můžete buď na 21. října anebo na úterý 22. října.

NOVINKY k 8. září 2019

  • Srdečně Vás vítám na mých webových stránkách a děkuji Vám za přízeň i v dalším školním roce. 
    S novým školním rokem přichází i nová nabídka mých seminářů. Opět se budu věnovat hlavně "sborovnám", ale ani v tomto pololetí nepřijdete o možnost zúčastnit se mého otevřeného semináře
    v Praze a v Brně. V Olomouci se, z technických důvodů, uvidíme až v následujícím pololetí...
  • A na jaký seminář se můžete přihlásit? Připravila jsem pro Vás úplně nové téma - EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ANEB JAK SE SPRÁVNĚ PTÁT. Možná si říkáte, k čemu seminář o kladení otázek, jsem učitel, vím, jak na to. Ano, umění správně pokládat otázky je jednou z klíčových dovedností každého pedagoga, ale důležité je si uvědomit, že otázky neslouží pouze k získávání informací a ověřování znalostí (jak se ve škole nabízí), nýbrž že správně položená otázka je základním kamenem pozitivní motivace. Dobře položené otázky probouzejí v dotazované osobě zvědavost, udržují její pozornost a mohou jí otevřít nové možnosti a zdroje. A naopak - nesprávně kladené otázky mohou žáka či studenta demotivovat, vést ke ztrátě důvěry či umocnit nechuť spolupracovat. Součástí semináře je mnoho ilustrativních příkladů a kazuistik. 
  • Přihlášky jsou k dispozici v rubrice "Přihlášení na semináře". Potkat se můžeme v pondělí 14. října v Brně, v Praze máte na výběr ze dvou termínů, buď můžete seminář absolvovat pondělí 21. října anebo v úterý 22. října. Volba je na Vás, volná místa zatím jsou.
  • Pokud hledáta inspiraci pro realizaci semináře ve Vaší škole (pro pedagogický sbor nebo jeho část), můžete ji čerpat v tématech, které jsem již lektorovala aneb u škol, kam se teprve chystám (viz. rubrika "Moje aktuální semináře"). Již třetím rokem jsem zahajovala "seminářovou sezónu" v ZŠ Litvínov Hamr, tentokrát jsme se věnovali prevenci stresu a vyhoření (EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ), stejné téma si objednali i ve Šternberku, kam jsem zamířila dokonce již popáté. Pro jednu ostravskou ZŠ, se kterou spolupracuji již třetím rokem jsem měla připraveno téma týkající se nekázně a problémového chování (EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE), ve dvou školách, kam jsem shodou okolností jela podruhé (Kovářov a Mšené-lázně), jsme se společně zaměřili na klíčový význam školního klimatu (KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ). Mozaiku úvodních dvou týdnů doplňuje ZŠ v Králově Dvoře, kde pedagogové získávali jistotu potřebnou k úspěšné proti manipulaci (KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krásné léto všem! 

Ať už své volné dny budete trávit kdekoliv a jakkoliv, hlavně načerpejte dostatek energie 
a pusťte práci z hlavy 

Již nyní se můžete těšit na mé nové otevřené semináře, které budu realizovat v 1. pololetí školního roku 2019/20. Mám pro Vás celkem 4 termíny: v Brně 14. října 2019, v Praze 21. října a také 22. října 2019 a v Olomouci. Termín bude pravděpodobně 14. listopadu 2019, ale zde ještě čekám na potvrzení od pronajímatele prostor... Témata seminářů zatím nejsou stanovena záměrně - do 30. června se můžete aktivně podílet na jejich volbě.NOVINKY k 18. březnu
 
Krásné jmeniny všem Eduardům a Edvardům.
V uplynulých týdnech jsem mohla navštívit mnoho krásných koutů naší země. Díky mé filozofii (realizovat semináře po celé ČR a žádné místo neodmítnout) jsem mohla zavítat do krásného historického města Kadaně (seminář o inkluzi a klimatu třídy) nebo do tzv. "malé Paříže" - do Teplic, kde jsem měla dva semináře k prevenci stresu a syndromu vyhoření. Nevynechala jsem ani velká města - Prahu (seminář o školní neúspěšnosti), Brno (seminář o manipulaci), Olomouc (seminář o kyberšikaně), 2x Ostravu (seminář o inkluzi a klimatu školy a také o lhaní) či Pardubice (seminář o inkluzi a klimatu školy). "Sborovnám" jsem se věnovala také v Říčanech (seminář o agresivitě) nebo v Dubicku (seminář na téma jak posílit psychickou odolnost).
V nejbližších dnech mě čeká realizace mých vlastních otevřených seminářů, které realizuje max. 2-4 za pololetí. Nejprve v Praze 21. a 22. března, oba na velmi populární téma - "Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků" a následně 26. března v Brně  "Agresivita ve škole - jak zvládat agresi u žáků a rodičů". Pak se přesunu do Vlašimi ("Efektivní řešení náročných situací ve škole") a do Babic ("Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků"). Další týden budu začínat v Ostravě (klima školy), pokračovat budu do Otrokovic, kde mám pro změnu seminář pro rodiče a skončím v Pardubicích ("Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků"). Následně si udělám opět delší "výlet" - nejprve do Mostu ("Práce se žáky s výchovnými problémy - vliv trestů a pochval") a pak do Ústí nad Labem ("Agresivita ve škole - jak zvládat agresi u žáků a rodičů"). Do Velikonoc ještě vyrazím na druhý konec naší vlasti - do Uherského Brodu a do Kyjova ("Agresivita ve škole - jak zvládat agresi u žáků a rodičů").
AKTUÁLNĚ - na poslední chvíli ;-).: nabízím poslední volná místa na můj otevřený seminář v Praze - v pátek 22. března mám ještě 4 volná místa (seminář na téma manipulace). Seminář 21. března v Praze a 26. března v Brně jsou již OBSAZENÉ. 
Již nyní se můžete těšit na mé nové otevřené semináře, které budu realizovat v 1. pololetí školního roku 2019/20. Mám pro Vás celkem 4 termíny: v Brně 14. října 2019, v Praze 21. října a také 22. října 2019 a v Olomouci. Termín bude pravděpodobně 14. listopadu 2019, ale zde ještě čekám na potvrzení od pronajímatele prostor... Témata seminářů zatím nejsou stanovena záměrně - do 30. června se můžete aktivně podílet na jejich volbě.

________________________________________________________________________________________________

 

Starší NOVINKY byly přesunuty do Archivu.

________________________________________________________________________________________________

 

Pokud Vás zajímá nějaké téma a nenašli jste ho to, napište mi,
stále je co zlepšovat...

 

Seminářová sezóna teprve začala,
ale v mém programu I. pololetí školního roku 2019/2020 je již téměř plno. 

Pokud máte zájem o seminář pro sborovnunenechávejte to na poslední chvíli...