V dnešní uspěchané době máme často problém se zastavit, najít si čas a klid na setkání a popovídání tváří v tvář. Vše řešíme v poklusu a pod časovým tlakem. Chybí nám harmonie, pohoda, klid a láska. Jenže - čím rychleji žijeme, tím hůře se nám daří zastavit. Žijeme ve stresu - to nás odnaučilo řešit problémy konstruktivně. Buď se problému vyhýbáme, odkládáme ho v naději, že se situace sama vyřeší anebo se tváříme, že žádný problém není. A pokud už ho musíme řešit, často jednáme neadekvátně, pod vlivem velkých emocí a s mnoha negativními následky. Všechny neřešené problémy se dříve nebo později projeví na našem zdraví - duševním i fyzickém. Nejen, že jsme více nemocní, ale stále častějí lékař nenalézá příčinu naší nemoci.
 
CO S TÍM?

Nejlepší řešení problémů, je naučit se jim předcházet! Nabízím Vám pomoc při řešení problémů s dětmi, školou, rodinou, kolegy, nadřízenými - např. formou SEMINÁŘE či WORKSHOPU.
 
Nebudu Vám radit, co máte dělat, ale nabídnu Vám několik možností, jak se s problémem úspěšně vypořádat. Protože cesta úspěšného řešení nespočívá v pasívním přijímání (často převzatých) informací, ale v aktivním přístupu k problému. Všechny mnou sdělované informace, příběhy a kazuistiky pocházejí z českého prostředí, jsou založeny na zkušenostech z reálné praxe a co je nejdůležitější - nabízí řešení.
 
Kromě realizace seminářů nabízím školám a pedagogům následující služby: 

- práci se třídou, skupinami žáků i jednotlivci - diagnostika, intervence, krátkodobé i dlouhodobé programy...
- přípravu i realizaci adaptačních pobytů pro žáky a studenty, včetně konzultací pro pedagogy...
- diagnostiku vztahů: dotazníky a testy měřící klima třídy, vztahy mezi žáky, vztahy mezi pedagogy, vztah učitel x žáci, vztah žáků ke škole...
- konzultační a metodickou pomoc učitelům
- besedy pro rodiče žáků
 
Z ostatních oblastí psychologie se věnuji těmto tématům, např.:
  • - pracovní vztahy, klima na pracovišti
  • - komunikace (s klientem, s kolegy, apod.): agresívní klient, manipulace, neverbální komunikace, efektivní komunikace
  • - šikana na pracovišti (mobbing, bossing)
  • - práce a stres, motivace a výkonnost
  • - emoce na pracovišti a jejich zvládání, psychohygiena
 
 
Na setkání a spolupráci se těší
PhDr. Lenka Svobodová
psycholožka a lektorka