Nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Obor/specializace: jednooborová psychologie – studium magisterské (SZZK 2001) i rigorózní (SRZK 2002).
 
Vzdělávání a osobnostní rozvoj - např.
 • Základy výrazových arte-technik, Psychodiagnostika dětí a adolescentů v poradenské praxi, Vývojová diagnostika I. a II., Diagnostická metoda SO-RA-D, Diagnostická metoda Kresba postavy, Diagnostika poruch osobnosti, Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry
 • PTSD a akutní reakce na stres, Sebepoškozování dětí a adolescentů, Co víme a nevíme o ADHD, Specifické poruchy učení, Osobnostní růst učitele I. a II.
 • Změny v postavení školních psychologů a školních speciálních pedagogů, První stupeň podpůrných opatření a jejich poskytování – plán pedagogické podpory, 
 • Nebezpečně komunikační jevy spojené s užíváním internetu a mobilních telefonů, Komunikace – nezbytný předpoklad realizace případových konferencí, 
 
Zaměstnání:
 • lektorka DVPP (od 2001 – dosud)
 • externí vyučující na Pedagogické fakultě v Ostravě (od 2014 – dosud)
 • školní psycholožka na ZŠ (8 let)
 • psycholožka ve Speciálně pedagogickém centru; psycholožka v oblasti poradenství plánování kariérové dráhy; vědeckovýzkumná práce v oblasti volby povolání
 • učitelka II. stupně ZŠ (6 let, výuka i ve specializovaných třídách pro děti s ADHD a SPU)
 
Spolupráce s médii:
 • Česká televize (ČT 1, ČT 2, ČT 24): odkazy mobbing
 • Český rozhlas (ČRo 1, Radiožurnál): odkaz zde
 • spoluúčast na natáčení výukové videokazety Prevence a léčba šikany ve škole (2001)
 

Další spolupráce:

 • 2x spolupráce se Senátem PČR: Veřejné slyšení na téma Ochrana proti šikaně a Konference na téma Diskriminace
 • spolupráce s Úřadem vlády ČR – Agenturou pro sociální začleňování
 • spolupráce s Krajskými úřady: Jihočeského kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje
 • spolupráce s Magistráty: České Budějovice, Havířov, Most, Ostrava, Praha, Třinec
 • spolupráce s Městskými úřady: Bruntál, Bystřice pod Hostýnem, Otrokovice
 • spolupráce s MAS: Frýdlantsko, Havířov, Jablunkovsko, Jilemnicko, Lužnice, Most, Most Vysočiny, Ostrava, Otrokovicko, Prostějov, Rakovnicko, Střední Povltaví, Teplicko, Třinec, Uherský Brod, Vizovicko a Slušovicko
 • spolupráce s PPP: Bruntál, Přerov, Teplice, Znojmo
 • spolupráce s Klubem personalistů

 

 
Členství:
 • Českomoravská psychologická společnost (ČMPS)
 • Asociace školní psychologie (AŠP)
 • Redakční rada časopisu Třídní učitel a vedení třídy.