Nabídka akreditovaných vzdělávacích programů

Realizuji semináře otevřené anebo uzavřené (na konkrétní zakázku) - pro sborovny, skupiny, týmy, apod.

Uzavřené semináře realizuji po celé České republice - přijedu přímo do vaší školy (popř. na jiné, dohodnuté místo). Otevřené semináře prozatím pořádám v Praze, v Olomouci a v Brně.

Všechny mé semináře jsou akreditované MŠMT (čísla akreditací jednotlivých vzdělávacích programů najdete níže). Akreditace vzdělávací instituce (IČO 03645941) u MŠMT je č. j. 26409/2015.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Aktuálně nabízím 34 akreditovaných vzdělávácích programů. Pokud máte zájem o jiná témata, kontaktujte mě emailem.

_______________________________________________________________________________________

Chcete se zúčastnit semináře anebo ho objednat pro školu?

 
Máte-li zájem o individuální vzdělávání, sledujte rubriku "Aktuální otevřené semináře", kde najdete přehled všech pořádaných seminářů.
 
Chcete-li si objednat seminář pro pedagogický sbor (celý nebo jeho část), vyplňte objednávkový formulář v rubrice "DVPP - vzdělávání pro školy". 

 

AKTUÁLNĚ PLATNÉ AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

(informace o vzdělávacích programech jsou uvedeny v rubrice "Anotace")

 

Akreditace MŠMT č. 21762/2021/2021-2-742 (do 28.9.2024)
1) Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (rozsah 8 hodin).
2) Agresivita ve škole – jak zvládat agresi u žáků a rodičů (rozsah 8 hodin).
3) Stop šikaně – efektivní strategie prevence a řešení (rozsah 8 hodin).
4) Lhaní ve škole – jak ho rozpoznat, řešit a redukovat (rozsah 8 hodin).
5) Práce se žáky s výchovnými problémy – vliv trestů a pochval (rozsah 8 hodin).
6) Účinná prevence rizikového a závislostního chování (rozsah 8 hodin).
7) Efektivní prevence stresu a syndromu vyhoření (rozsah 8 hodin).
8) Osobnostně sociální rozvoj pedagoga se zaměřením na posílení poradenských dovedností (rozsah 8 hodin).
9) Klima školy a jeho vliv na spokojenost a výkonnost pedagogů i žáků (rozsah 8 hodin).
10) Efektivní strategie řešení agresívního chování – výměna zkušeností mezi pedagogy (rozsah 8 hodin).
11) Pedagog a emoce – jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole (rozsah 8 hodin).
12) Jak motivovat žáky (nejen) v inkluzívní třídě (rozsah 8 hodin).
13) Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich začleňování do třídního kolektivu (rozsah 8 hodin).
14) Efektivní projektová výuka a průvodce její tvorbou (rozsah 8 hodin).
15) Řešení a prevence konfliktních situací (rozsah 8 hodin).
Akreditace MŠMT č. 21762/2021/2021-2-742 (do 28.9.2024)

1) Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (rozsah 8 hodin).

2) Agresivita ve škole – jak zvládat agresi u žáků a rodičů (rozsah 8 hodin).

3) Stop šikaně – efektivní strategie prevence a řešení (rozsah 8 hodin).

4) Lhaní ve škole – jak ho rozpoznat, řešit a redukovat (rozsah 8 hodin).

5) Práce se žáky s výchovnými problémy – vliv trestů a pochval (rozsah 8 hodin).

6) Účinná prevence rizikového a závislostního chování (rozsah 8 hodin).

7) Efektivní prevence stresu a syndromu vyhoření (rozsah 8 hodin).

8) Osobnostně sociální rozvoj pedagoga se zaměřením na posílení poradenských dovedností (rozsah 8 hodin).

9) Klima školy a jeho vliv na spokojenost a výkonnost pedagogů i žáků (rozsah 8 hodin).

10) Efektivní strategie řešení agresívního chování – výměna zkušeností mezi pedagogy (rozsah 8 hodin).

11) Pedagog a emoce – jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole (rozsah 8 hodin).

12) Jak motivovat žáky (nejen) v inkluzívní třídě (rozsah 8 hodin).

13) Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich začleňování do třídního kolektivu (rozsah 8 hodin).

14) Efektivní projektová výuka a průvodce její tvorbou (rozsah 8 hodin).

15) Řešení a prevence konfliktních situací (rozsah 8 hodin).

 
Akreditace MŠMT č. 7699/2021-2-328 (do 10.5.2024)

1) Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti (rozsah 8 hodin).

2) Kvalitní paměť – předpoklad úspěšného učení – techniky efektivního zapamatování (rozsah 8 hodin).

3) Osobnostně sociální rozvoj pedagoga (rozsah 8 hodin).

4) Osobnostně sociální rozvoj pedagoga jako cesta k efektivnější výuce (rozsah 16 hodin).

5) Výměna zkušeností mezi pedagogy – klíčový činitel osobnostně sociálního rozvoje (rozsah 16 hodin).

6) Jak dosáhnout pozitivních vztahů v inkluzívní třídě (rozsah 8 hodin).

 
Akreditace MŠMT č. 40245/2020-2-1052 (do 24.11.2023)
 

1) Žák s ADHD/ADD ve třídě a jak ho úspěšně zapojit do výuky (rozsah 8 hodin).

2) Proč je důležitý přístup ke vzdělávání podle osobnosti žáka a pedagoga (rozsah 8 hodin).

3) Efektivní hodnocení = základní dovednost pedagoga pro pozitivní motivování žáků (rozsah 8 hodin).

4) Osobnostním rozvojem k efektivnější komunikaci a spolupráci se žáky, kolegy, rodiči (rozsah 24 hodin).

5) Efektivní řešení náročných situací ve škole (rozsah 8 hodin).

6) Jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole a eliminovat rizikové chování žáků (rozsah 16 hodin).

7) Posilování psychické odolnosti v souvislosti se vzrůstajícími nároky pedagogické profese (rozsah 8 hodin).

 

Akreditace MŠMT č. 14622/2022-2-574 (do 6.9.2025)

1) Efektivní komunikace aneb jak se správně ptát (rozsah 8 hodin).

2) Motivující komunikace – (ne)bezpečná slova ve výuce (rozsah 8 hodin).

3) Inkluze ve škole a její využití ve prospěch všech účastníků vzdělávání (rozsah 8 hodin).

4) Problémový žák nebo problémové chování? Možnosti pedagoga a cesty k řešení (rozsah 8 hodin).

5) Autorita pedagoga a její klíčový vliv na motivaci žáků (rozsah 8 hodin).

6) Jak efektivně komunikovat s rodiči a motivovat je ke spolupráci se školou (rozsah 8 hodin).

_______________________________________________________________________________________________________________

Proč jsou některé semináře přínosné a jiné nám připadají zbytečné?
 
Seminář může být pro účastníka přínosný pouze tehdy
 
1) pokud i on sám do něho něco vloží, aktivně se na průběhu semináře podílí (ptá se, reaguje, diskutuje, nesouhlasí, apod.)
2) nemá přehnaná (nereálná) očekávání, nečeká radu, která za něho vše vyřeší bez jeho aktivní účasti
3) nepřišel si pro zázračné řešení, protože vše má svůj čas a vývoj
 
ALE - je ochoten něco investovat, vyzkoušet či změnit...
_____________________________________________________________________________________________________________________________