SEMINÁŘE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20(program je průběžně aktualizován a doplňován...)26. srpna 2019: EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ (ZŠ Litvínov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 28. srpna 2019: EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE (ZŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 29. srpna 2019: EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ (ZŠ Šternberk) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 2. září 2019:  KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ (ZŠ Kovářov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 4. září 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (ZŠ Králův Dvůr) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 5. září 2019: KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 10. září 2019: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Rakovník) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAP Rakovník). 12. září 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (Karlovy Vary) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK Karlovy Vary). 13. září 2019: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Karlovy Vary) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK Karlovy Vary). 23. září 2019:  OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGA (SŠ Praha) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).24. září 2019: PRÁCE SE ŽÁKY S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY - VLIV TRESTŮ A POCHVAL (ZŠ Havířov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  30. září 2019:  téma v jednání (SPŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  2. října 2019:  téma v jednání (SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).3. října 2019:  OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGA (ZŠ Tasovice) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  7. října 2019:  LHANÍ A MANIPULACE (Malenovice) - příspěvek na Krajské konferenci primární prevence (pořádá MSK). 8. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rudná) - seminář pro rodiče žáků (pořádá moje ag. Dialog). 14. října 2019:  vyberte si své téma (Brno) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog).16.-17. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Nový Jičín) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  21. října 2019:  vyberte si své téma (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog).22. října 2019:  vyberte si své téma (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog).25. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 29. října 2019:  téma v jednání (ZUŠ Havířov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 30. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 31. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 4. listopadu 2019:  téma v jednání (ZŠ Duchcov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 5. listopadu 2019:  téma v jednání (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 18. listopadu 2019:  Komunikace s rodiči (SŠ Ústí nad Orlicí) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 21. listopadu 2019: téma v jednání (SŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 22. listopadu 2019: téma v jednání (MAP Ostrava) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAP Ostrava). 25. listopadu 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ  (České Budějovice) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s KÚ v Českých Budějovicích). 3. prosince 2019:  téma v jednání (SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).podzim 2019: seminář v jednání (SŠ Valašské Klobouky) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
SEMINÁŘE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20
(program je průběžně aktualizován a doplňován...)
17. února 2020: Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (SŠ Jihlava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
19. února 2020: Osobnostně sociální rozvoj pedagoga (SŠ Pelhřimov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
20. února 2020: Osobnostně sociální rozvoj pedagoga (SŠ Pelhřimov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
26. února 2020: Šikana - prevence a řešení (FN Brno) - seminář pro zdravotní sestry(pořádá moje ag. Dialog). 
9. března 2020: Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (ZŠ Roztoky) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
10. března 2020: Jak efektivně komunikovat s rodiči a motivovat je ke spolupráci se školou (ZŠ Roztoky) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
17. března 2020:  Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (Olomouc) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog): S manipulací se setkáváme v každodenním životě, ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či svých kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak se manipulaci bránit (nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale také jak ji aktivně a konstruktivně používat. Manipulace totiž sama o sobě není jen negativní. V pozitivním slova smyslu  je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář tedy nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči a žáky), také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst. Součástí semináře je mnoho příkladů z praxe a kazuistik.
21. března 2020: Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné situace (nejen) ve škole (Hejnice) - workshop na konferenci (MAP Frýdlantsko).
24. března 2020: Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné sitiace ve škole (Praha) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog): Emočně náročné a vypjaté situace jsou takřka běžnou součástí práce pedagoga. Emocím se vyhnout nelze, ale můžeme pracovat s reakcemi, které v nás vyvolávají. Emoce jsou totiž mocnými hybateli našeho chování a mají velký vliv na naší motivaci. Jsou nejrychlejším komunikačním prostředkem a možná právě proto bývají zdrojem mnoha nedorozumění či konfliktních situací. Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky: proč je pochopení vlastních emocí důležité a jak jim rozumět, jak emoce využít pro motivaci sebe i druhých, proč je nutné znát specifika emočního vývoje, jak na psychiku žáka působí jednotlivé emoce, jakou reakci zvolit, abychom s ní byli spokojeni a nevyvolávala v nás stres, jak emocím nepodléhat a kdy jim naopak podlehnout, kdy emoce přebírají kontrolu nad naším chováním a jak ovlivňují naše rozhodování nebo jaké jsou nejčastější "emoční chyby" a proč/jak se jim vyhnout...
25. března 2020: Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné sitiace ve škole (Praha) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog): Emočně náročné a vypjaté situace jsou takřka běžnou součástí práce pedagoga. Emocím se vyhnout nelze, ale můžeme pracovat s reakcemi, které v nás vyvolávají. Emoce jsou totiž mocnými hybateli našeho chování a mají velký vliv na naší motivaci. Jsou nejrychlejším komunikačním prostředkem a možná právě proto bývají zdrojem mnoha nedorozumění či konfliktních situací. Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky: proč je pochopení vlastních emocí důležité a jak jim rozumět, jak emoce využít pro motivaci sebe i druhých, proč je nutné znát specifika emočního vývoje, jak na psychiku žáka působí jednotlivé emoce, jakou reakci zvolit, abychom s ní byli spokojeni a nevyvolávala v nás stres, jak emocím nepodléhat a kdy jim naopak podlehnout, kdy emoce přebírají kontrolu nad naším chováním a jak ovlivňují naše rozhodování nebo jaké jsou nejčastější "emoční chyby" a proč/jak se jim vyhnout...
30. března 2020: téma v jednání (ZŠ Louny) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
31. března 2020: téma v jednání (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
7. dubna 2020: Úskalí přechodu na 2. stupeň (ZŠ Rudná) - beseda pro rodiče žáků ZŠ.
8. dubna 2020: téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
9. dubna 2020: téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
17. dubna 2020: téma v jednání (ZŠ Doksy) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
23. dubna 2020:  téma v jednání (ZŠ Tasovice) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
24. dubna 2020: Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole (Brno) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog): Emočně náročné a vypjaté situace jsou takřka běžnou součástí práce pedagoga. Emocím se vyhnout nelze, ale můžeme pracovat s reakcemi, které v nás vyvolávají. Emoce jsou totiž mocnými hybateli našeho chování a mají velký vliv na naší motivaci. Jsou nejrychlejším komunikačním prostředkem a možná právě proto bývají zdrojem mnoha nedorozumění či konfliktních situací. Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky: proč je pochopení vlastních emocí důležité a jak jim rozumět, jak emoce využít pro motivaci sebe i druhých, proč je nutné znát specifika emočního vývoje, jak na psychiku žáka působí jednotlivé emoce, jakou reakci zvolit, abychom s ní byli spokojeni a nevyvolávala v nás stres, jak emocím nepodléhat a kdy jim naopak podlehnout, kdy emoce přebírají kontrolu nad naším chováním a jak ovlivňují naše rozhodování nebo jaké jsou nejčastější "emoční chyby" a proč/jak se jim vyhnout...
30. dubna 2020:  téma v jednání (ZŠ Bernartice) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
4. května 2020:  téma v jednání (ZŠ Tábor) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
5. května 2020:  téma v jednání (ZŠ Tábor) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
7. května 2020:  téma v jednání (ZŠ Veselí nad Lužnicí) - seminář pro sborovnu(pořádá moje ag. Dialog).
13. května 2020: téma v jednání (Velké Meziříčí) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAS Most Vysočiny).
21. května 2020: (Karlovy Vary) Agresivita ve škole - jak zvládat agresi u žáků  a rodičů - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK).
22. května 2020: (Karlovy Vary)Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků  - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK).
22. června 2020: Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (ZŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
29. června 2020: téma v jednání(ZŠ Valašské Meziříčí) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
30. června 2020: téma v jednání(ZŠ Valašské Meziříčí) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 

ODLEKTOROVANÉ SEMINÁŘE

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ, NEKÁZEŇ, AGRESIVITA, KONFLIKTY

 • Témata: „Agresivita ve škole – jak zvládat agresi u žáků a rodičů“, „Efektivní řešení náročných situací ve škole“, „Efektivní strategie řešení agresívního chování – výměna zkušeností mezi pedagogy“, „Hry pro zvládání agresivity a neklidu“; „Jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole a eliminovat rizikové chování žáků“; „Lhaní ve škole – jak ho rozpoznat, řešit a redukovat“; „Práce se žáky s výchovnými problémy – vliv trestů a pochval“, „Pochvaly a odměny jako prevence kázeňských prohřešků“; „Problémový žák nebo problémové chování? Možnosti pedagoga a cesty k řešení“, „Řešení a prevence konfliktních situací“, „Zvládání problémových žáků“, „Zvládání žáků s výchovnými problémy“.
 • Lektorováno: Bělotín, Bělotín, Brandýs nad Labem, 10x Brno, 2x České Budějovice, Doksy, Duchcov, Frýdek-Místek, Havířov, Havířov, Hustopeče nad Bečvou,  Jihlava, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Kyjov, Mokrá-Horákov, Mšené-lázně, Most, Nové Město na Moravě, Nový Jičín, Nový Jičín, Olbramice, 13x Olomouc, 8x Ostrava, 2x Otrokovice, Pardubice, Plasy, Plumlov, 27x Praha, Prostějov, Příbram, 3x Rakovník, Rožďalovice, Rudná, 3x Rýmařov, Říčany, Slavkov, Slušovice, 3x Šternberk, Šumperk, 2x Tábor, Třeboň, Uherský Brod, 2x Ústí nad Labem, Úvaly, Valašské Meziříčí, 2x Velké Meziříčí, Vlašim, Vrbno pod Pradědem, 3x Zlín, 2x Znojmo, Židlochovice.

_________________________________________________________________________________________________________________

STRES, SYNDROM VYHOŘENÍ, PSYCHICKÁ ODOLNOST, PRÁCE S EMOCEMI

 • Témata: „Efektivní prevence stresu a syndromu vyhoření“, „Pedagog a emoce – jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole“, „Posilování psychické odolnosti v souvislosti se vzrůstajícími nároky pedagogické profese“, „Učitel – riziková profese, aneb jak zvládat stres a zabránit vyhoření“
 • Lektorováno: Babice, Blažovice, 8x Brno, 2x Bruntál, Dubicko, Dvůr Králové nad Labem, Frýdlant, 3x Havířov, Jablunkov, Jindřichov, Jiříkovice, Králův Dvůr, Letohrad, 2x Litvínov, 2x Most, 3x Nový Jičín, 8x Olomouc, 3x Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Písek, 9x Praha, Prostějov, 2x Říčany, 2x Slavkov, Štěchovice, 2x Šternberk, Šumperk, 2x Tábor, Tasovice, 4x Teplice, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Velká Bíteš, Veselí nad Lužnicí, Zdiby, 2x Zlín.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKACE VE ŠKOLE/S RODIČI, OBRANA PROTI MANIPULACI

 • Témata: „Efektivní komunikace aneb jak se správně ptát“, „Jak efektivně komunikovat s rodiči a motivovat je ke spolupráci se školou“; „Komunikace s rodiči“; „Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků“, "Psychosomatika".
 • Lektorováno: Babice, Benešov, 14x Brno, Břest, Buchlovice, Červené Pečky, 3x České Budějovice, Dubá, Fryšták, 2x Havířov, 2x Jihlava, Králův Dvůr, Krnov, Kutná Hora, Litvínov, Lubná, Malenovice, Mokrá-Horákov, Most, Mšené-lázně, 3x Nový Jičín, Olbramice, 3x Olomouc, 12x Ostrava, Otrokovice, 2x Pardubice, 2x Pelhřimov, Plasy, 12x Praha, Rožďalovice, Rýmařov, Šternberk, Tasovice, 2x Třeboň, Uherský Brod, Veselí nad Lužnicí, Vrbno pod Pradědem, 3x Zlín, Ždánice.

_________________________________________________________________________________________________________________

VÝUKA, MOTIVACE, HODNOCENÍ, ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST

 • Témata: „Efektivní hodnocení = základní dovednost pedagoga pro pozitivní motivování žáků“; „Efektivní projektová výuka a průvodce její tvorbou“, „Hodnocení žáků s ADHD“; „Jak motivovat žáky (nejen) v inkluzívní třídě“,  „Jak žáky motivovat“; „Kvalitní paměť – předpoklad úspěšného učení – techniky efektivního zapamatování“, „Motivující komunikace – (ne)bezpečná slova ve výuce“, „Proč je důležitý přístup ke vzdělávání podle osobnosti žáka a pedagoga“, „Projektové vyučování“; „Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti“, „Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování“; „Žák s ADHD/ADD ve třídě a jak ho úspěšně zapojit do výuky“, "Strach ve škole jako podceňovaná překážka ve vzdělávání a jak s ním pracovat".
 • Lektorováno: Bernartice, 3x Brno, 2x Česká Lípa, Dolní Čermná, Dubicko, Havířov, Ivančice, Kašava, Kovářov, 2x Kutná Hora, 2x Liberec, Litvínov, Mělník, 3x Mšené-lázně, 3x Olomouc, 2x Otrokovice, Pardubice, 4x Pelhřimov, 2x Plasy, Poděbrady, 10x Praha, Prostějov, Rožďalovice, Škvorec, Šumperk, 2x Tábor, Turnov, 2x Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašské Meziříčí, Velká Bíteš, Vizovice, Zábřeh, Zásmuky, Zlín.
______________________________________________________________________________________________________________________________

KLIMA ŠKOLY/TŘÍDY, VZTAHY VE ŠKOLE/TŘÍDĚ

 • Témata: „Inkluze ve škole a její využití ve prospěch všech účastníků vzdělávání“; „Jak dosáhnout pozitivních vztahů v inkluzívní třídě“, „Jak klima třídy ovlivňuje chování žáků“; „Klima školy a jeho vliv na spokojenost a výkonnost pedagogů i žáků“; „Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich začleňování do třídního kolektivu“; „Spolupráce asistenta pedagoga se žáky, pedagogy, rodiči“.
 • Lektorováno: 2x Brno, Bystrovany, Česká Ves, Dolní Čermná, Havířov, Kadaň, 2x Kovářov, Krnov, Kutná Hora, Litovel, 2x Litvínov, Mokrá-Horákov, Most, 2x Mšené-lázně, 5x Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plasy, 4x Praha, Prostějov, Přerov, Rožďalovice, Rudná, Strážnice, Tábor, Valašské Meziříčí, Veselí nad Lužnicí, Vizovice.

________________________________________________________________________________________________________________________________

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ

 • Témata: „Autorita pedagoga a její klíčový vliv na motivaci žáků“, „Osobnostně sociální rozvoj pedagoga“, „Osobnostně sociální rozvoj pedagoga jako cesta k efektivnější výuce“, Osobnostně sociální rozvoj pedagoga se zaměřením na posílení poradenských dovedností“, „Osobnostním rozvojem k efektivnější komunikaci a spolupráci se žáky, kolegy, rodiči“; „Úskalí začínajícího učitele“; „Výměna zkušeností mezi pedagogy – klíčový činitel osobnostně sociálního rozvoje“.
 • Lektorováno: Brno, Brno, Brno, Havířov, Karlovy Vary, Liberec, Ostrava, Pardubice, Plasy, Praha, Praha, Prostějov, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Velké Hoštice.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

 • Témata: „Jak bojovat proti závislostem aneb závislost není jen o drogách a alkoholu“; „Jak na šikanu“; „Krizová intervence v prostředí školy“; „Proč se děti sebepoškozují a jak jim pomoci“; „Sebepoškozování, jak mu rozumět, co s ním“; Stop šikaně – efektivní strategie prevence a řešení“; „Šikana jinak“; „Účinná prevence rizikového a závislostního chování“; „Vliv kyberšikany a sociálních sítí na vývoj dítěte“.
 • Lektorováno: Brandýs nad Labem, 5x Brno, 2x Bruntál, Bystřice pod Hostýnem, Havířov, Kladno, Klatovy, Malenovice, Moravský Beroun, 6x Olomouc, 9x Ostrava, Otrokovice, Písek, 10x Praha, Prachatice, Šternberk, Tasovice, Třemošnice, Uničov, 3x Vernířovice, Vernířovice, Vernířovice, 3x Zlín, Znojmo.

______________________________________________________________________________________________________________________________

JAKÝKOLIV SEMINÁŘ VÁM MOHU "UŠÍT NA MÍRU",
PŘÍMO PRO VÁŠ PEDAGOGICKÝ SBOR.

POKUD MÁTE ZÁJEM SI SEMINÁŘ PRO SBOROVNU OBJEDNAT, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, S VĚTŠÍM PŘEDSTIHEM (kromě lektorování seminářů se aktivně účastním konferencí, publikuji a přednáším na Pedagogické fakultě v Ostravě).

Pokud přemýšlíte nad tématem semináře pro sborovnu, můžete se inspirovat názvy akcí, které jsem již lektorovala (seminář zrealizuji na Vámi určeném místě, města v závorkách jsou pouze informací, kde se seminář v nedávné době konal)

POKUD MÁTE ZÁJEM SI SEMINÁŘ PRO SBOROVNU OBJEDNAT, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, S VĚTŠÍM PŘEDSTIHEM - TERMÍNY SE RYCHLE PLNÍ - mnoho jich nezbývá, kromě lektorování seminářů, se aktivně účastním konferencí; pracuji jako školní psycholožka a přednáším na Pedagogické fakultě v Ostravě.
Pokud přemýšlíte nad tématem semináře pro sborovnu, můžete se inspirovat názvy akcí, které jsem již lektorovala:
(seminář zrealizuji na Vámi určeném místě, města v závorkách jsou pouze informací, kde se seminář v nedávné době konal)Téma - agresivita, šikana: JAK NA ŠIKANU (např. Třemošnice, Kladno, Olomouc, Písek, Ostrava), HRY PRO ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY A NEKLIDU (např. Brno, Praha, Olomouc); VLIV KYBERŠIKANY A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ NA VÝVOJ DÍTĚTE; ŠIKANA JINAK (KYBERŠIKANA) (např. Ostrava, Olomouc, Praha).

 

Pro pracovníky městských úřadů nabízím např. stále aktuální téma: JEDNÁNÍ S AGRESÍVNÍM KLIENTEM (další témata dle domluvy) - seminář zrealizuji na Vámi určeném místě).

Také nabízím školení pro lékaře a zdravotní sestry.

________________________________________________________________________________________________________