SEMINÁŘE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20(program je průběžně aktualizován a doplňován...)26. srpna 2019: EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ (ZŠ Litvínov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 28. srpna 2019: EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE (ZŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 29. srpna 2019: EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ (ZŠ Šternberk) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 2. září 2019:  KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ (ZŠ Kovářov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 4. září 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (ZŠ Králův Dvůr) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 5. září 2019: KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 10. září 2019: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Rakovník) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAP Rakovník). 12. září 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (Karlovy Vary) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK Karlovy Vary). 13. září 2019: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Karlovy Vary) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK Karlovy Vary). 23. září 2019:  OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGA (SŠ Praha) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).24. září 2019: PRÁCE SE ŽÁKY S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY - VLIV TRESTŮ A POCHVAL (ZŠ Havířov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  30. září 2019:  téma v jednání (SPŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  2. října 2019:  téma v jednání (SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).3. října 2019:  OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGA (ZŠ Tasovice) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  7. října 2019:  LHANÍ A MANIPULACE (Malenovice) - příspěvek na Krajské konferenci primární prevence (pořádá MSK). 8. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rudná) - seminář pro rodiče žáků (pořádá moje ag. Dialog). 14. října 2019:  vyberte si své téma (Brno) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog).16.-17. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Nový Jičín) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  21. října 2019:  vyberte si své téma (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog).22. října 2019:  vyberte si své téma (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog).25. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 29. října 2019:  téma v jednání (ZUŠ Havířov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 30. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 31. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 4. listopadu 2019:  téma v jednání (ZŠ Duchcov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 5. listopadu 2019:  téma v jednání (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 18. listopadu 2019:  Komunikace s rodiči (SŠ Ústí nad Orlicí) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 21. listopadu 2019: téma v jednání (SŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 22. listopadu 2019: téma v jednání (MAP Ostrava) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAP Ostrava). 25. listopadu 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ  (České Budějovice) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s KÚ v Českých Budějovicích). 3. prosince 2019:  téma v jednání (SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).podzim 2019: seminář v jednání (SŠ Valašské Klobouky) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
SEMINÁŘE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20
(program je průběžně aktualizován a doplňován...)
17. února 2020: Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (SŠ Jihlava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
19. února 2020: Osobnostně sociální rozvoj pedagoga (SŠ Pelhřimov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
20. února 2020: Osobnostně sociální rozvoj pedagoga (SŠ Pelhřimov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
26. února 2020: Šikana - prevence a řešení (FN Brno) - seminář pro zdravotní sestry(pořádá moje ag. Dialog). 
9. března 2020: Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (ZŠ Roztoky) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
10. března 2020: Jak efektivně komunikovat s rodiči a motivovat je ke spolupráci se školou (ZŠ Roztoky) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
17. března 2020:  Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (Olomouc) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog): S manipulací se setkáváme v každodenním životě, ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či svých kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak se manipulaci bránit (nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale také jak ji aktivně a konstruktivně používat. Manipulace totiž sama o sobě není jen negativní. V pozitivním slova smyslu  je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář tedy nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči a žáky), také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst. Součástí semináře je mnoho příkladů z praxe a kazuistik.
21. března 2020: Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné situace (nejen) ve škole (Hejnice) - workshop na konferenci (MAP Frýdlantsko).
24. března 2020: Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné sitiace ve škole (Praha) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog): Emočně náročné a vypjaté situace jsou takřka běžnou součástí práce pedagoga. Emocím se vyhnout nelze, ale můžeme pracovat s reakcemi, které v nás vyvolávají. Emoce jsou totiž mocnými hybateli našeho chování a mají velký vliv na naší motivaci. Jsou nejrychlejším komunikačním prostředkem a možná právě proto bývají zdrojem mnoha nedorozumění či konfliktních situací. Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky: proč je pochopení vlastních emocí důležité a jak jim rozumět, jak emoce využít pro motivaci sebe i druhých, proč je nutné znát specifika emočního vývoje, jak na psychiku žáka působí jednotlivé emoce, jakou reakci zvolit, abychom s ní byli spokojeni a nevyvolávala v nás stres, jak emocím nepodléhat a kdy jim naopak podlehnout, kdy emoce přebírají kontrolu nad naším chováním a jak ovlivňují naše rozhodování nebo jaké jsou nejčastější "emoční chyby" a proč/jak se jim vyhnout...
25. března 2020: Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné sitiace ve škole (Praha) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog): Emočně náročné a vypjaté situace jsou takřka běžnou součástí práce pedagoga. Emocím se vyhnout nelze, ale můžeme pracovat s reakcemi, které v nás vyvolávají. Emoce jsou totiž mocnými hybateli našeho chování a mají velký vliv na naší motivaci. Jsou nejrychlejším komunikačním prostředkem a možná právě proto bývají zdrojem mnoha nedorozumění či konfliktních situací. Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky: proč je pochopení vlastních emocí důležité a jak jim rozumět, jak emoce využít pro motivaci sebe i druhých, proč je nutné znát specifika emočního vývoje, jak na psychiku žáka působí jednotlivé emoce, jakou reakci zvolit, abychom s ní byli spokojeni a nevyvolávala v nás stres, jak emocím nepodléhat a kdy jim naopak podlehnout, kdy emoce přebírají kontrolu nad naším chováním a jak ovlivňují naše rozhodování nebo jaké jsou nejčastější "emoční chyby" a proč/jak se jim vyhnout...
30. března 2020: téma v jednání (ZŠ Louny) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
31. března 2020: téma v jednání (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
7. dubna 2020: Úskalí přechodu na 2. stupeň (ZŠ Rudná) - beseda pro rodiče žáků ZŠ.
8. dubna 2020: téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
9. dubna 2020: téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
17. dubna 2020: téma v jednání (ZŠ Doksy) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
23. dubna 2020:  téma v jednání (ZŠ Tasovice) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
24. dubna 2020: Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole (Brno) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog): Emočně náročné a vypjaté situace jsou takřka běžnou součástí práce pedagoga. Emocím se vyhnout nelze, ale můžeme pracovat s reakcemi, které v nás vyvolávají. Emoce jsou totiž mocnými hybateli našeho chování a mají velký vliv na naší motivaci. Jsou nejrychlejším komunikačním prostředkem a možná právě proto bývají zdrojem mnoha nedorozumění či konfliktních situací. Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky: proč je pochopení vlastních emocí důležité a jak jim rozumět, jak emoce využít pro motivaci sebe i druhých, proč je nutné znát specifika emočního vývoje, jak na psychiku žáka působí jednotlivé emoce, jakou reakci zvolit, abychom s ní byli spokojeni a nevyvolávala v nás stres, jak emocím nepodléhat a kdy jim naopak podlehnout, kdy emoce přebírají kontrolu nad naším chováním a jak ovlivňují naše rozhodování nebo jaké jsou nejčastější "emoční chyby" a proč/jak se jim vyhnout...
30. dubna 2020:  téma v jednání (ZŠ Bernartice) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
4. května 2020:  téma v jednání (ZŠ Tábor) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
5. května 2020:  téma v jednání (ZŠ Tábor) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
7. května 2020:  téma v jednání (ZŠ Veselí nad Lužnicí) - seminář pro sborovnu(pořádá moje ag. Dialog).
13. května 2020: téma v jednání (Velké Meziříčí) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAS Most Vysočiny).
21. května 2020: (Karlovy Vary) Agresivita ve škole - jak zvládat agresi u žáků  a rodičů - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK).
22. května 2020: (Karlovy Vary)Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků  - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK).
22. června 2020: Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (ZŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
29. června 2020: téma v jednání(ZŠ Valašské Meziříčí) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
30. června 2020: téma v jednání(ZŠ Valašské Meziříčí) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
SEMINÁŘE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 
(program je průběžně aktualizován a doplňován...)

Vzhledem k aktuálnímu zákazu konání vzdělávacích akcí jsou mé prezenční semináře prozatím pozastaveny. Ale jsem optimista, tak přijímám objednávky na termíny duben-červen a též na další školní rok.

Některé semináře budu realizovat také ONLINE.

 • 31. března: seminář pro pedagogický sbor (ZŠ Veselí nad Lužnicí)
 • 1. dubna: seminář pro pedagogický sbor (SŠ České Budějovice)
 • 6. dubna: seminář pro pedagogický sbor (SŠ Pelhřimov)
 • 7. dubna: seminář pro pedagogický sbor (SŠ Pelhřimov)
 • 15. dubna: otevřený seminář pro pedagogy (MAS Třinec)
 • 20. dubna: seminář pro pedagogický sbor (SŠ Pelhřimov)
 • 21. dubna: seminář pro pedagogický sbor (SŠ Pelhřimov)
 • 3. května: otevřený seminář pro pedagogy (MAS Velké Meziříčí)
 • 12. května: seminář pro pedagogický sbor (SŠ Praha)
 • 17. května: otevřený seminář pro pedagogy (MAS Třinec)
 • 21.-23. května: konference ČMPS sekce Psychologie zdraví
 • 24. května: otevřený seminář pro pedagogy (MAS Třinec)
 • 29. června: seminář pro pedagogický sbor (SŠ Brno)
 • 1. července: seminář pro část pedagogického sboru (SŠ Plasy)
 • 2. července: seminář pro část pedagogického sboru (SŠ Plasy)
 
 • náhradní termín v jednání: seminář pro pedagogický sbor (ZŠ Třeboň)
 • náhradní termín v jednání: seminář pro pedagogický sbor (ZŠ Olomouc)
 • beseda pro rodiče žáků 6. ročníku (ZŠ Rudná)
 • náhradní termín v jednání: seminář pro pedagogický sbor (ZŠ Bernartice)
 • náhradní termín v jednání: seminář pro pedagogický (ZŠ Mšené-lázně)
 • náhradní termín v jednání: seminář pro pedagogický sbor (ZŠ Roztoky)
 • náhradní termín v jednání: otevřený seminář pro pedagogy (ČK Karlovy Vary)
 • náhradní termín v jednání: otevřený seminář pro pedagogy (ČK Karlovy Vary)

 

O náhradních termínech přesunutých otevřených seminářů vás budu co nejdříve informovat

 • Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků otevřený seminář pro pedagogy (Olomouc)
 • Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole - otevřený seminář pro pedagogy (Brno)
 • Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole (Praha)
 
 • seminář v jednání (ZŠ Nový Jičín)
 • seminář v jednání (ZŠ Ostrava)
 • seminář v jednání (ZŠ Ostrava)
 • seminář  v jednání (ZŠ Brno)
 • seminář v jednání (MŠ Most)
 • seminář v jednání (SŠ Prostějov)
 • seminář v jednání (SŠ Přerov)
 • seminář v jednání (ZŠ Louny)
 • seminář v jednání (Teplice)
 • seminář v jednání (ZŠ Praha 9)
 • seminář v jednání (ZŠ Zlín)
 • seminář v jednání (ZŠ Zlín)
 • seminář v jednání (SŠ Zlín)
 • seminář v jednání (SŠ Polička)
 • seminář v jednání (SŠ Havířov)
 • seminář v jednání (Region Haná)
 • seminář v jednání (ZŠ Brandýs nad Labem)
 • seminář v jednání (ZŠ Vyškov)
 • seminář v jednání (SŠ Vysoké Mýto)
 • seminář v jednání (ZŠ Most)
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEMINÁŘE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22
(program je průběžně aktualizován a doplňován...)
 
 

Termíny v přípravném týdnu:

 • 23. srpna 2021: VOLNO
 • 24. srpna 2021: VOLNO
 • 25. srpna 2021: předběžně rezervováno
 • 26. srpna 2021: předběžně rezervováno
 • 27. srpna 2021: předběžně rezervováno
 • 30. srpna 2021: předběžně rezervováno
 • 31. srpna 2021: předběžně rezervováno
 
 • 25. října 2021: seminář pro 1. část pedagogického sboru (ZŠ Tábor)
 • 26. října 2021: seminář pro 2. část pedagogického sboru (ZŠ Tábor)

 

JAKÝKOLIV SEMINÁŘ VÁM MOHU "UŠÍT NA MÍRU",
PŘÍMO PRO VÁŠ PEDAGOGICKÝ SBOR.

POKUD MÁTE ZÁJEM SI SEMINÁŘ PRO SBOROVNU OBJEDNAT, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, S VĚTŠÍM PŘEDSTIHEM - TERMÍNY SE RYCHLE PLNÍ (mnoho jich nezbývá, kromě lektorování seminářů, se aktivně účastním konferencí, publikuji a přednáším na Pedagogické fakultě v Ostravě).

Pokud přemýšlíte nad tématem semináře pro sborovnu, můžete se inspirovat názvy akcí, které jsem již lektorovala (seminář zrealizuji na Vámi určeném místě, města v závorkách jsou pouze informací, kde se seminář v nedávné době konal)

POKUD MÁTE ZÁJEM SI SEMINÁŘ PRO SBOROVNU OBJEDNAT, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, S VĚTŠÍM PŘEDSTIHEM - TERMÍNY SE RYCHLE PLNÍ - mnoho jich nezbývá, kromě lektorování seminářů, se aktivně účastním konferencí; pracuji jako školní psycholožka a přednáším na Pedagogické fakultě v Ostravě.
Pokud přemýšlíte nad tématem semináře pro sborovnu, můžete se inspirovat názvy akcí, které jsem již lektorovala:
(seminář zrealizuji na Vámi určeném místě, města v závorkách jsou pouze informací, kde se seminář v nedávné době konal)Téma - agresivita, šikana: JAK NA ŠIKANU (např. Třemošnice, Kladno, Olomouc, Písek, Ostrava), HRY PRO ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY A NEKLIDU (např. Brno, Praha, Olomouc); VLIV KYBERŠIKANY A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ NA VÝVOJ DÍTĚTE; ŠIKANA JINAK (KYBERŠIKANA) (např. Ostrava, Olomouc, Praha).

 

Pro pracovníky městských úřadů nabízím např. stále aktuální téma: JEDNÁNÍ S AGRESÍVNÍM KLIENTEM (další témata dle domluvy) - seminář zrealizuji na Vámi určeném místě).

__________________________________________________________________________________________________________________________________