Příspěvky na konferencích

 • Krajské konference primární prevence rizikového chování (České Budějovice, Malenovice, Malenovice, Praha, Zlín)
 • Dny prevence (Ostrava, Praha)
 • Fórum prevence (Brno, Olomouc)
 • Prevence a lidskost (Ostrava)
 • Prevence záškoláctví (Bruntál, Bystřice pod Hostýnem)
 • Konference Psychologie zdraví (Vernířovice, Vernířovice, Vernířovice)
 • Konference Ochrana proti šikaně (Senát Praha)
 • Konference Diskriminace – dimenze lidská i nelidská (Senát Praha)
 • Expertní kulaté stoly (Praha)
 • Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii (Zlín)
 • Novinky ve školní psychologii (Zlín)
 • Kariérové poradenství v ČR (Praha)
 • Klinicko-psychologické dny (Praha)
 • Guidance in Europe (Praha)
 • Spolehlivost výkonu lidského činitele (Praha)
 • G. A. Lindner (Rožďalovice)
 • Early School Leaving (Praha)
 • RES INTEGRA (Utrecht)
 
 • MOBBING JAKO STIGMA– seminář (sekce psychologie práce ČMPS, Praha)
 • MOBBING – SKRYTÉ PEKLO – seminář (sekce psychologie práce ČMPS, Praha)
 • NENECHTE SE ŠIKANOVAT… – seminář pro personalisty v rámci setkání „Stres, mobbing a jak na ně“ (Klub personalistů, Přibyslav)
 • MOBBING – konference Práce ­a vztahy (Senát, Praha)
 • MOBBING– TICHÁ EPIDEMIE – seminář (sekce psychologie práce ČMPS, Praha)