AKTUÁLNÍ NABÍDKA OTEVŘENÝCH SEMINÁŘŮ

 

Seminář téma bude upřesněno 
Místo konání: Brno
Termín: termín bude vypsán 
 
Seminář EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ
Místo konání: Praha
Termín: termín bude vypsán
 
Seminář KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ
Místo konání: Olomouc
Termín: termín bude vypsán
v Praze se budou konat dva semináře - zatím jsou ve hře 3 termíny (20.10., 21.10. a 22.10.), ze kterých (po dohodě s pronajímatelem) vyberu dva
 
 
 
Všechny semináře se konají v čase od 9:00 do 15:00/15:15. Anotace seminářů budou připojeny později.
 
_______________________________________________________________________________________

Seminář v Olomouci: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ.

Anotace semináře KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ:

S manipulací se setkáváme v každodenním životě, ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či svých kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak se manipulaci bránit (nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale také jak ji aktivně a konstruktivně používat. Manipulace totiž sama o sobě není jen negativní. V pozitivním slova smyslu  je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář tedy nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči a žáky), také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst. Součástí semináře je mnoho příkladů z praxe a kazuistik.
 
 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE (1490 Kč) ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- občerstvení (bageta, káva, čaj, voda)

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Seminář v Brně: PEDAGOG A EMOCE - JAK ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDAT NÁROČNÉ SITUACE VE ŠKOLE.

Anotace semináře PEDAGOG A EMOCE - JAK ZVLÁDAT NÁROČNÉ SITUACE VE ŠKOLE:

Emočně náročné a vypjaté situace jsou takřka běžnou součástí práce pedagoga. Emocím se vyhnout nelze, ale můžeme pracovat s reakcemi, které v nás vyvolávají. Emoce jsou totiž mocnými hybateli našeho chování a mají velký vliv na motivaci. Jsou nejrychlejším komunikačním prostředkem a možná právě proto bývají zdrojem mnoha nedorozumění či konfliktních situací. Seminář nabízí (mimojiné) odpovědi na následující otázky: 
 • proč je pochopení vlastních emocí důležité a jak jim rozumět
 • jak na psychiku žáka působí jednotlivé emoce a proč je nutné znát specifika emočního vývoje.
 • jak emoce využít pro motivaci sebe i druhých
 • jakou reakci zvolit, abychom s ní byli spokojeni a nevyvolávala v nás stres
 • jak emocím nepodléhat a kdy jim naopak podlehnout
 • kdy emoce přebírají kontrolu nad naším chováním a jak ovlivňují naše rozhodnutí
 • jaké jsou nejčastější "emoční chyby" a proč se jim vyhnout
 
Nedílnou součástí semináře jsou příklady konkrétních emočně (více či méně) náročných situací a variant jejich řešení, včetně technik a strategií, které jsou chybné. 
 
 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE (1490 Kč) ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- občerstvení (bageta nebo chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Seminář v Praze: PEDAGOG A EMOCE - JAK ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDAT NÁROČNÉ SITUACE VE ŠKOLE.

Seminář v Praze: PEDAGOG A EMOCE - JAK ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDAT NÁROČNÉ SITUACE VE ŠKOLE.

Anotace semináře PEDAGOG A EMOCE - JAK ZVLÁDAT NÁROČNÉ SITUACE VE ŠKOLE:

Emočně náročné a vypjaté situace jsou takřka běžnou součástí práce pedagoga. Emocím se vyhnout nelze, ale můžeme pracovat s reakcemi, které v nás vyvolávají. Emoce jsou totiž mocnými hybateli našeho chování a mají velký vliv na motivaci. Jsou nejrychlejším komunikačním prostředkem a možná právě proto bývají zdrojem mnoha nedorozumění či konfliktních situací. Seminář nabízí (mimojiné) odpovědi na následující otázky: 
proč je pochopení vlastních emocí důležité a jak jim rozumět
 
 • proč je pochopení vlastních emocí důležité a jak jim rozumět
 • jak na psychiku žáka působí jednotlivé emoce a proč je nutné znát specifika emočního vývoje.
 • jak emoce využít pro motivaci sebe i druhých
 • jakou reakci zvolit, abychom s ní byli spokojeni a nevyvolávala v nás stres
 • jak emocím nepodléhat a kdy jim naopak podlehnout
 • kdy emoce přebírají kontrolu nad naším chováním a jak ovlivňují naše rozhodnutí
 • jaké jsou nejčastější "emoční chyby" a proč se jim vyhnout
 
Nedílnou součástí semináře jsou příklady konkrétních emočně (více či méně) náročných situací a variant jejich řešení, včetně technik a strategií, které jsou chybné. 
 
 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE (1490 Kč) ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- občerstvení (bageta nebo chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

Zajímá Vás, kde se budou konat moje otevřené semináře pro pedagogy? Rozhodujete se i podle prostředí? 
 
Vzhledem k tomu, že se ve škole pohybujete velkou část dne, vybrala jsem pro vzdělávání (profesní a osobnostní rozvoj) úplně jiné prostředí.
 
Semináře pod hlavičkou mé vzdělávací agentury Dialog realizuji v konferenčních prostorách hotelů, popř. penzionů (tato informace se týká pouze seminářů, které realizuji sama, nikoliv těch, kde přednáším pro jiné agentury).
 
 
PRAHA: hotel v Praze 3 nedaleko AN a metra Florenc... 

 

BRNO: hledám pro Vás nové prostory...
 
OLOMOUC: hledám pro Vás nové prostory...

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

GDPR: Přihlášením na seminář souhlasíte s použitím osobních údajů za účelem vystavení osvědčení o absolvování vzdělávací akce a faktury (jméno účastníky, adresa a IČO školy). Osobní údaje budou uloženy v souladu s právním předpisem ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.