MOTIVUJÍCÍ KOMUNIKACE – (NE)BEZPEČNÁ SLOVA VE VÝUCE: seminář 22.3.2023 (Brno)

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Anotace semináře 22. března 2023 v Brně:

Základním cílem semináře je poukázat na sílu slov a jejich motivační význam při práci se žáky. Existuje mnoho podnětů, které ovlivňují naše chování, ale jedním z hlavních nástrojů výuky je právě verbální komunikace. Slova mají obrovský potenciál – umí pohladit, podpořit, aktivizovat či motivovat, ale též „bodnout“, ničit, vzít chuť pokračovat, tedy demotivovat. Proto by měl pedagog tento typ komunikace dobře ovládat, naučit se mít svá slova pod vědomou kontrolou a cíleně je používat. První část semináře se věnuje základním prvkům motivace obecně, co neopomenout a co si naopak pohlídat. Ve druhé části si představíme konkrétní slova a jejich (de)motivační účinek.
 
Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky:

- Proč stejné slovo jednoho žáka povzbudí, probudí z apatie či podpoří jeho zájem dozvědět se víc a u jiného vyvolá pravý opak toho, co jsme zamýšleli?

- Jakým slovům je lepší se vyhnout? A která slova naopak mají velký motivační potenciál?

- Proč je důležité nepodceňovat zájmena, číslovky nebo částice?

- Jaký vliv mají (de)motivovaní žáci na klima celé třídy?

- Proč je nutné nepodceňovat i ostatní faktory (situační kontext, věk, osobnost, emoce či neverbální komunikaci) a jak snadné je sebelepší výběr slov „shodit“ špatným načasováním?

- Jakou roli hraje cíl – k čemu chci žáka motivovat?

 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- malé občerstvení

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRACH VE ŠKOLE JAKO PODCEŇOVANÁ PŘEKÁŽKA VE VZDĚLÁVÁNÍ A JAK S NÍM PRACOVAT: seminář 28. března 2023 (Praha)

Anotace semináře 28.3.2023 v Praze: 

Cílem semináře je poukázat na důležitost práce s emocemi, které jsou nedílnou součástí školní docházky. V úvodu si krátce objasníme základní pojmy (jaký je rozdíl mezi strachem, obavami, úzkostí či fobií), protože pochopení fungování těchto emocí je důležitým preventivním faktorem (nejen školní neúspěšnosti, ale i problémového chování žáků a rovněž stresu). Poté se budeme věnovat analýze příčin se zaměřením na možnosti pedagoga a také následkům, k čemu všemu mohou neřešené strachy vést. 
Největší prostor bude věnován konkrétním technikám práce se strachem s přihlédnutím k věku a s důrazem na jednotlivé složky – co může udělat pedagog, škola, jak spolupracovat s rodiči nebo kdy je potřeba kontaktovat odborníky. Tyto emoce se však netýkají pouze žáků a studentů, proto bude část semináře věnována práci s obavami pedagogů. Seminář si klade za cíl ukázat pedagogům efektivní cestu práce se strachem žáků a studentů, nabízí konkrétní návody, nejen v teoretické rovině, ale i mnoho praktických příkladů a kazuistik. 
 
Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky:
- Co je strach, úzkost a jaký je mezi nimi rozdíl?
 
- Jak se liší školní fobie od záškoláctví?
 
- Proč je důležité strach nepodceňovat?
 
- Jaké mohou být následky neřešeného strachu?
 
- Jakou roli hrají strach a úzkost v motivaci žáka/studenta?
 
- Kdy strach našemu výkonu pomáhá?
 
- Jak se strachem a úzkostí pracovat? Co konkrétně může udělat pedagog?
 
 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- občerstvení (bageta, něco sladkého, káva, čaj, voda)

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

_______________________________________________________________________________________________________________________________

MOTIVUJÍCÍ KOMUNIKACE – (NE)BEZPEČNÁ SLOVA VE VÝUCE: seminář 29.3.2023 (Praha)

Anotace semináře 29. března 2023 v Praze:

Základním cílem semináře je poukázat na sílu slov a jejich motivační význam při práci se žáky. Existuje mnoho podnětů, které ovlivňují naše chování, ale jedním z hlavních nástrojů výuky je právě verbální komunikace. Slova mají obrovský potenciál – umí pohladit, podpořit, aktivizovat či motivovat, ale též „bodnout“, ničit, vzít chuť pokračovat, tedy demotivovat. Proto by měl pedagog tento typ komunikace dobře ovládat, naučit se mít svá slova pod vědomou kontrolou a cíleně je používat. První část semináře se věnuje základním prvkům motivace obecně, co neopomenout a co si naopak pohlídat. Ve druhé části si představíme konkrétní slova a jejich (de)motivační účinek.
 
Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky:

- Proč stejné slovo jednoho žáka povzbudí, probudí z apatie či podpoří jeho zájem dozvědět se víc a u jiného vyvolá pravý opak toho, co jsme zamýšleli?

- Jakým slovům je lepší se vyhnout? A která slova naopak mají velký motivační potenciál?

- Proč je důležité nepodceňovat zájmena, číslovky nebo částice?

- Jaký vliv mají (de)motivovaní žáci na klima celé třídy?

- Proč je nutné nepodceňovat i ostatní faktory (situační kontext, věk, osobnost, emoce či neverbální komunikaci) a jak snadné je sebelepší výběr slov „shodit“ špatným načasováním?

- Jakou roli hraje cíl – k čemu chci žáka motivovat?

 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- občerstvení (bageta, něco sladkého, káva, čaj, voda)

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know howAnotace semináře

bude doplněna

 

 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- občerstvení (bageta, něco sladkého, káva, čaj, voda)

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

_____________________________________________________________________________________________
Zajímá Vás, kde se budou konat moje otevřené semináře pro pedagogy? Rozhodujete se i podle prostředí? 
 
Vzhledem k tomu, že se ve škole pohybujete velkou část dne, vybrala jsem pro vzdělávání (profesní a osobnostní rozvoj) úplně jiné prostředí.
 
Semináře pod hlavičkou mé vzdělávací agentury Dialog realizuji v konferenčních prostorách hotelů, popř. penzionů (tato informace se týká pouze seminářů, které realizuji sama, nikoliv těch, kde přednáším pro jiné agentury).
 
 
PRAHA: hotel v Praze 3 nedaleko AN a metra Florenc... 

 

BRNO: hledám pro Vás nové prostory...
 
OLOMOUC: hledám pro Vás nové prostory...

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Seminář v Olomouci: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ.

Anotace semináře KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ:

S manipulací se setkáváme v každodenním životě, ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či svých kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak se manipulaci bránit (nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale také jak ji aktivně a konstruktivně používat. Manipulace totiž sama o sobě není jen negativní. V pozitivním slova smyslu  je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář tedy nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči a žáky), také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst. Součástí semináře je mnoho příkladů z praxe a kazuistik.
 
 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- občerstvení (bageta, káva, čaj, voda)

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Seminář v Brně

GDPR: Přihlášením na seminář souhlasíte s použitím osobních údajů za účelem vystavení osvědčení o absolvování vzdělávací akce a faktury (jméno účastníky, adresa a IČO školy). Osobní údaje budou uloženy v souladu s právním předpisem ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.