Anotace semináře 19. března 2024 v Praze:

S manipulací se setkáváme v každodenním životě, ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či svých kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak se manipulaci bránit (nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale také jak ji aktivně a konstruktivně používat. Manipulace totiž sama o sobě není jen negativní. V pozitivním slova smyslu  je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář tedy nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči a žáky), také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst. Součástí semináře je mnoho příkladů z praxe a kazuistik.

 

Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na tyto otázky:

- Kdo je manipulátor a proč se manipulace dopouští?

- Jaké typy lidí si manipulátoři vybírají a proč se mohu obětí stát i já?

- Dá se zmanipulování nějak zabránit?

- Jaké techniky manipulátoři používají a proč?

- Existují nějaké typické vzorce, podle kterých mohu manipulaci odhalit?

- Co je to kontramanipulace a jak konkrétně jí mohu využít?

- Proč není manipulace jen negativní a jak jí mohu využít ve svůj prospěch - při motivování druhých, efektivní komunikace apod.? 

 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE (1990 Kč) ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- materiály a pracovní listy pro účastníky
- možnost konzultace problému z pedagogické praxe
- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním
- rozsah 8 vyučovacích hodin
- neškolní prostředí
- WiFi připojení
- občerstvení
- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know howAnotace semináře

bude doplněna

 

 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- občerstvení (bageta, něco sladkého, káva, čaj, voda)

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

20. března 2024 (Praha): Jak motivovat žáky (nejen) v inkluzivní třídě.

Anotace semináře 20.3.2024 v Praze: 

Mezi školní úspěšností a motivací žáka je velmi úzká vazba. Vnitřní motivace (nejen) k učení se zvolna vytrácí, ale i vnější motivovaní žáků je čím dál obtížnější. Seminář má za cíl zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole a inspirovat účastníky k aktivní a cílené práci s motivací. Vzhledem k tomu, že motivace je velmi individuální záležitostí, měl by pedagog umět "diagnostikovat", co kterého žáka motivuje s přihlédnutím k jeho věku, osobnosti, inteligenci, potížím, poruchám či rodinnému prostředí. Zároveň je nutné neopomíjet důležitý vliv hodnocení. Pokud pro žáka nebude dostatečně motivující, může se objevit ztráta zájmu o učení (školu či vzdělávání obecně), zhoršení chování, v konečném důsledku může dojít i k různým formám vyhýbání se škole. Učitel by také měl umět motivovat nejen žáky samotné, ale i jejich rodiče a sám sebe. Proto seminář neopomíjí ani klíčový faktor – motivaci osobním příkladem.

 

Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky:

- Co je motivace a k čemu jí potřebujeme?

- Proč je motivování čím dál obtížnější?

- Jakou roli hraje osobnost pedagoga a jeho vlastní motivace?

- Čím můžeme podpořit vnitřní motivaci?

- Proč má vnější motivace své limity?

- Jaký vliv má klima třídy a proč je důležité se mu věnovat?

- Které postupy jsou motivující a kterým je naopak nutné se vyhnout?

 
 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- občerstvení (bageta, něco sladkého, káva, čaj, voda)

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

_______________________________________________________________________________________________________________________________

9. dubna 2024 (Olomouc): KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ.

Anotace semináře 9. dubna 2024 v Olomouci:

S manipulací se setkáváme v každodenním životě, ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či svých kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak se manipulaci bránit (nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale také jak ji aktivně a konstruktivně používat. Manipulace totiž sama o sobě není jen negativní. V pozitivním slova smyslu  je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář tedy nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči a žáky), také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst. Součástí semináře je mnoho příkladů z praxe a kazuistik.
 

Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na tyto otázky:

- Kdo je manipulátor a proč se manipulace dopouští?

- Jaké typy lidí si manipulátoři vybírají a proč se mohu obětí stát i já?

- Dá se zmanipulování nějak zabránit?

- Jaké techniky manipulátoři používají a proč?

- Existují nějaké typické vzorce, podle kterých mohu manipulaci odhalit?

- Co je to kontramanipulace a jak konkrétně jí mohu využít?

- Proč není manipulace jen negativní a jak jí mohu využít ve svůj prospěch - při motivování druhých, efektivní komunikace apod.? 

 
 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE (1990 Kč) ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- materiály a pracovní listy pro účastníky
- možnost konzultace problému z pedagogické praxe
- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním
- rozsah 8 vyučovacích hodin
- neškolní prostředí
- WiFi připojení
- občerstvení
- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

10. dubna 2024 (Brno): KVALITNÍ PAMĚŤ – PŘEDPOKLAD ÚSPĚŠNÉHO UČENÍ – TECHNIKY EFEKT. ZAPAMATOVÁNÍ.

Anotace semináře 10. dubna 2024 v Brně:

Paměť je nutná nejen pro učení ve škole, ale i učení se obecně. Bez ní bychom si nedokázali zapamatovat žádnou informaci, zkušenost či dovednost. Seminář seznamuje s komplexní problematikou paměti, zaměřuje se na vlivy a faktory, které ovlivňují jak zapamatování, tak zapomínání. Nabízí přínos ve dvou rovinách. Vzhledem ke svému praktickému zaměření umožňuje prezentované techniky a metody využít jak v rovině osobnostní – pro zlepšení kvality vlastní paměti, tak především v rovině pracovní, tedy aby pedagogové dokázali nabyté zkušenosti předat žákům a mohli tak co nejefektivněji ovlivňovat kvalitu jejich paměti. Tento seminář je zaměřený ryze prakticky – obsahuje nejen množství tipů a návodů, ale především konkrétních technik a metod, které si účastníci budou moci sami na sobě vyzkoušet.

 

Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky:

- Co podporuje zapamatování a co naopak proces vštípení informací blokuje?

- Jakou roli hraje při zapamatování pozornost?

- K čemu nám je zapomínání?

- Proč si někdo lépe pamatuje čísla a jiný jména?

- Jak se projevují poruchy pozornosti a jak jim lze "zabránit"?

- Čím vším lze paměť podpořit?

- Může v zapamatování hrát roli kognitivní styl?

- A mnoho praktických ukázek...

 
 
CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE (1990 Kč) ZAHRNUTO?
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- materiály a pracovní listy pro účastníky
- možnost konzultace problému z pedagogické praxe
- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním
- rozsah 8 vyučovacích hodin
- neškolní prostředí
- WiFi připojení
- občerstvení
- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how
_____________________________________________________________________________________________
 
Zajímá Vás, kde se budou konat moje otevřené semináře pro pedagogy? Rozhodujete se i podle prostředí? 
 
Vzhledem k tomu, že se ve škole pohybujete velkou část dne, vybrala jsem pro vzdělávání (profesní a osobnostní rozvoj) úplně jiné prostředí.
 
Semináře pod hlavičkou mé vzdělávací agentury Dialog realizuji v konferenčních prostorách hotelů, popř. penzionů (tato informace se týká pouze seminářů, které realizuji sama, nikoliv těch, kde přednáším pro jiné agentury).
 
 
PRAHA: hotel v Praze 3 nedaleko AN a metra Florenc... 

 

BRNO: hledám pro Vás nové prostory...
 
OLOMOUC: hledám pro Vás nové prostory...

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

GDPR: Přihlášením na seminář souhlasíte s použitím osobních údajů za účelem vystavení osvědčení o absolvování vzdělávací akce a faktury (jméno účastníky, adresa a IČO školy). Osobní údaje budou uloženy v souladu s právním předpisem ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.