ŠKOLA V PŘÍRODĚ

01.06.2015 11:10

Je nutná přítomnost školeného zdravotníka na škole v přírodě (1. stupeň ZŠ) při počtu 12 žáků a 4 pedagogických pracovníků? Délka pobytu je 5 dní (4 noci). Dle platné směrnice jsem vyrozuměla, že přítomnost školeného zdravotníka je nutná jen na zotavovacích akcích při počtu 30 a více žáků. Je možné tedy realizovat školu v přírodě i bez školeného zdravotníka s výše uvedeným počtem žáků a doprovodu? Je možné, aby ředitel školy určil a pověřil jednoho z pedagogů, aby vykonával funkci zdravotníka (i když nemá absolvovaný žádný zdravotnický kurz)? Myslím tím, že by měl na starost zdravotní dokumentaci žáků, popř. výdej léků dětem (předání léků od rodičů by bylo zajištěno formulářem o převzetí léků). 

Výjezd dětí ze školy může být ze dvou důvodů:
 a) Ozdravný pobyt, tj. zotavovací akce – zdravotník musí být až při 30 a více dětech.
 b) Škola v přírodě nebo jinak nazvaný pobyt, pokud je tam výuka – zdravotník být musí a vůbec nerozhoduje, jak je pobyt dlouhý a kolik je tam dětí. Školský zákon nerozeznává u školy v přírodě délku a počet dětí, jediným kritériem je nepřerušení výuky. Zdravotník musí mít kurz, jehož náplň je legislativně daná (organizuje Červený kříž nebo Zdravotnická záchranná služba). Může to být učitel s tímto kurzem, nemůže to být učitel bez absolvování tohoto kurzu. Je to stanoveno v §§ 8-12 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aby se ředitelé vyhnuli povinnosti vyslat zdravotníka, nazývají často i pobyt se vzděláváním ozdravným pobytem. Je však účelné podrobit vzdělávacímu zdravotnickému kurzu více učitelů, aby v případě potřeby byl „zdravotník“ připraven (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/zdravotnik_svp140519.html).

 

Jaké jsou bezpečnostní předpisy při zajišťování škol v přírodě?

Škola v přírodě patří mezi zotavovací akce a vztahují se na ni  tedy všechny předpisy jako na zotavovací akce. A to vyhl. 106/2001Sb. ve znění 148/2004Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Dále je třeba vycházet s vyhl. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, kde je v § 1, odst. 9 uvedeno: „mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí...“ a v § 5, odst. 5 je uvedeno: „při zajišťování zotavovacích pobytů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí a jejich bezpečnost a ochrana zdraví.“ Dále se o škole v přírodě hovoří v § 10,  vyhl 108/2005 Sb.,o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. V neposlední řadě musí ředitel školy vyhodnotit všechna rizika možného ohrožení zdraví dětí a informovat o nich prokazatelně zaměstnance (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/svp050616.html).