Jak má postupovat škola v případě uvolňováni žáka rodiči?

01.06.2015 11:14

Základní postup pro uvolňování žáků z vyučování stanoví ředitel školy ve školním řádu. Dalším souvisejícím předpisem je Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských za řízení. Další problematika související s tímto dotazem je řešena např. ve vyhlášce Č. 291/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Záleží vždy na obsahu školního řádu, který podrobně upravuje postup pro případ uvolňování žáka (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/rodice040903.html).