Útěk ze školky

01.06.2015 11:09

Moje neteř "utekla" ze školky (šly se s kamarádkou podívat na pejska k nim domů). Všechno dobře dopadlo, nic se nepřihodilo, děvčata byla zastižena na cestě zpátky do školky. Taková věc se samozřejmě může stát. Dráždí mě ale přístup školky, která beze slova omluvy za to, že děti neuhlídala, viní rodiče a děti navíc straší polepšovnou, jestli to udělají znova. Mohla bych prosím požádat o formulaci nějakého předpisu, kde je jasně řečeno, že školka zodpovídá za bezpečí dítěte a který by se na tento případ vztahoval?

Učitelky MŠ měly velké štěstí, že se děvčatům nic nestalo! Vyhláška 14/2005 Sb. § 5 Péče o zdraví a bezpečnost dětí odst. 1) říká, cituji: "Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupce dítěte". Z citovaného vyplývá jednoznačně odpovědnost paní učitelky, vinit rodiče nebo strašit holčičky polepšovnou je podle mého názoru velmi nevhodné (odpoěď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/Dotaz04_05051111.html).