Počet učitelů na zájezdu

01.06.2015 11:13

Jaký počet pedagogických pracovníků je nutný k vyslání 38 žáků na vzdělávací zájezd do Vídně na dva dny?

Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (předpokládám, že se ptáte na základní školu), v § 3 odst. 2 udává, kolik žáků připadá na jednoho učitele a dále "s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti žáků je v pravomoci ředitele zajistit vhodný počet pedagogických pracovníků"! Ve věstníku č. 8/2005 jsou zrušeny některé metodické pokyny (a jejich dost), mezi nimi i metodický pokyn o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních č.j. 29 159/2001-26, kde byly i zahraniční výjezdy. Čili vše je v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/Dotaz01_2005051107.html).