Bezpečnost žáků při jízdě hromadnou dopravou.

01.06.2015 11:13

Prosím o odpověď, jakým způsobem ošetřit bezpečnost žáků, pokud jedou hromadnou dopravou s vyučující na taneční soutěž.

Podle čl. 14 Pracovního řádu se dozor nad žáky koná mimo jiné i při akcích organizovaných školou v rámci výuky i mimo vyučování a to i při dopravě veřejným dopravním prostředkem popř. hromadnou dopravou. Musí být dodržen § 3, vyhl. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání – bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje právnická osoba, která vykonává činnost školy, svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující  bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než  25 žáků (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/doprava050622.html).