ZKOUŠKA NA ALKOHOL U ŽÁKA

01.06.2015 11:14

Existuje zákonná norma podle které je žák povinen se podrobit orientační zkoušce na alkohol nebo lékařskému vyšetření na omamné a psychotropní látky? Které osoby musí být přítomny, jedná-li se o nezletilého žáka ( popř. zletilého )?

Žák není povinen se podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol, tak jak je   to možné u zaměstnanců (§ 135, odst. 4, písm. g ), pokud k tomu nedá souhlas zákonný zástupce (v případě zletilého žáka on sám) nebo to není upraveno ve Školním řádu – zákonná norma tedy neexistuje (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/zak_alkohol050603.html).