Archiv článků

Rozchod na výletě.

01.06.2015 11:09
Zajímá mne, je-li možné, aby žáci např. 9. tříd dostali na výletě rozchod ve dvojicích, aby mohli plnit dané úkoly v pracovních listech na předem vytyčené a známé trase, kdy vyučující bude čekat na předem určeném místě v určenou dobu (15 min.před) a tam se žáci zase sejdou. Vycházíme z...

Se školkou na výletě

01.06.2015 11:08
Mám dceru, která navštěvuje školku. Školka pořádá výlety autobusem a na jedné sedačce sedí třeba pět dětí a ještě některé sedí na stupínkách v uličce nebo přímo v uličce. Ráda bych se zeptala, zda je možné takto děti od 3 do 6 let přepravovat? Kdo odpovídá za bezpečnost dětí při jízdě? Řidič...

Dozor nad žáky při přesunech

01.06.2015 11:06
Prosím o výklad k nutnosti dozoru pedagoga při přesunu žáků středního odborného učiliště nebo středních škol v průběhu vyučování a to z  budovy školy do tělocvičny, na sportovní stadion, plavecký stadion, do divadla nebo na soutěže. Jedná se o žáky od 1. ročníku až po žáky 3. ročníku,...

Dozor nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním

01.06.2015 11:06
Je ředitel školy povinen zajistit dozor nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučování, když žáci odejdou z dopoledního vyučování a z jedné budovy přecházejí do druhé na oběd? Po obědě přicházejí zpět na odpolední vyučování. Musí ředitel školy zajistit dozor mezi dopoledním a odpoledním...

Otazníky kolem pojištění žáků v zájmovém kroužku při ZŠ.

01.06.2015 11:05
Jsem učitelka na základní škole a chtěly bychom společně s kolegyní v rámci mimoškolních aktivit žáků vést turistický kroužek určený žákům druhého stupně. Při předběžném sestavování programu a formalit kolem přihlášek zájemců jsme narazily na problematiku pojištění žáků na výletech, které...

Otazníky kolem lyžařského výcvikového kurzu.

01.06.2015 11:04
Jsme základní škola a jedeme na lyžařský výcvikový kurz (2 dospělé osoby s 30 dětmi). Je počet dospělých na našem kurzu dostačující? Je nutné, aby jel instruktor, který absolvoval kurz instruktora lyžování, nebo stačí tělocvikář, který umí lyžovat? Může jedna osoba na kurzu plnit roli...

Školní výlet formou vodáckého výletu.

01.06.2015 11:03
Chtěla bych se svou třídou, 7. ročník ZŠ, absolvovat školní výlet formou vodáckého kurzu poskytovaného cestovní kanceláří s tímto zaměřením. CK poskytuje lodě, vesty, pádla a školené instruktory. Naše vedení mi však sdělilo, že za žáky zodpovídám já a pokud nejsem proškolený instruktor,...

,,

01.06.2015 10:57

Přehled zákonů, vyhlášek, nařízení

01.06.2015 10:34
Potřebujete nějaký zákon a nechce se Vám ho hledat nebo nevíte, kde? Nabízím přehled těch nejdůležitějších (pro školství): 561/2004 Sb.: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ŠKOLSKÝ ZÁKON). 563/2004 Sb.: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně...

Metodická informace - kvalifikovanost dle zákona o pedagogických pracovnících

01.06.2015 10:24
S účinností k 1. lednu 2015 došlo k podstatné změně v požadavcích na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků (novela zákona o pedagogických pracovnících). Obecná výjimka, umožňující vykonávat přímou pedagogickou činnost i bez získání odborné kvalifikace, již není přípustná. Pokud by osoba bez...
Záznamy: 61 - 70 ze 136
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>