Přehled zákonů, vyhlášek, nařízení

01.06.2015 10:34

Potřebujete nějaký zákon a nechce se Vám ho hledat nebo nevíte, kde? Nabízím přehled těch nejdůležitějších (pro školství):

 • 561/2004 Sb.: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ŠKOLSKÝ ZÁKON).
 • 563/2004 Sb.: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
 • 75/2005 Sb.: Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
 • 73/2005 Sb.: Vyhláška MŠMT o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
 • 72/2005 Sb.: Vyhláška MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.
 • 48/2005 Sb.: Vyhláška MŠMT o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2012 Sb.
 • 16/2005 Sb.: Vyhláška MŠMT o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. a vyhlášky č. 111/2012 Sb.
 • 263/2007 Sb.: Vyhláška MŠMT, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
 • 317/2005 Sb.: Vyhláška MŠMT o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
 • 107/2005 Sb.: Vyhláška MŠMT o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. a vyhlášky č. 463/2011 Sb.
 • 74/2005 Sb.: Vyhláška MŠMT o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. a č. 279/2012.
 • 359/1999 Sb.:Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.
 • 473/2012 Sb.: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.