Otazníky kolem pojištění žáků v zájmovém kroužku při ZŠ.

01.06.2015 11:05
Jsem učitelka na základní škole a chtěly bychom společně s kolegyní v rámci mimoškolních aktivit žáků vést turistický kroužek určený žákům druhého stupně. Při předběžném sestavování programu a formalit kolem přihlášek zájemců jsme narazily na problematiku pojištění žáků na výletech, které se budou konat o sobotách a nedělích. Platí pro takovéto akce pojištění žáků, které má škola běžně sjednané? S jakými podmínkami nebo omezeními? A jak by to bylo s případným úrazem některé z nás vyučujících?

Předpokládám, že povedete turistický kroužek ve stejném režimu jako jsou ostatní mimoškolní akce dané školy. V tom případě jsou žáci pojištěni stejně jako ve škole při vyučování, nebo na školním výletě. V případě úrazu učitelky se bude jednat o její pracovní úraz, který škola odškodní. Mimoškolní aktivitou žáka se ale také může myslet aktivita žáka, kterou neorganizuje daná škola, ale k těmto aktivitám pronajímá pouze své prostory. Třeba pro kroužek pletení, tance, šermu nebo uváděný turistický kroužek. Pak se samozřejmě na tyto akce pojištění školy nevztahuje a ani při úrazu učitelky by se nejednalo o pracovní úraz, který by škola odškodnila
(odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/pojisteni_zaku140820.html).