Školní výlet formou vodáckého výletu.

01.06.2015 11:03
Chtěla bych se svou třídou, 7. ročník ZŠ, absolvovat školní výlet formou vodáckého kurzu poskytovaného cestovní kanceláří s tímto zaměřením. CK poskytuje lodě, vesty, pádla a školené instruktory. Naše vedení mi však sdělilo, že za žáky zodpovídám já a pokud nejsem proškolený instruktor, nemůžeme takový výlet podniknout. Obrátila jsem se na CK jak toto řeší ostatní klienti – neřeší.. Kdo má tedy pravdu, já nebo můj nadřízený?

Jakoukoliv akci konanou školou (výlet, exkurze,...) musí povolit ředitel školy! Podle n.v.108/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 27, odst. 2, za škodu, která vznikla žákům  základních škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá škola. Učitel odpovídá za bezpečnost a zdraví žáků po celou dobu výletu a to vykonáváním dozoru nad žáky. Záleží tedy pouze na řediteli školy, zda uzavře smlouvu s touto CK, ve které bude přesně definováno, kdo a za jakých podmínek povede vodácký výcvik. V každém případě nic nebrání tomu, aby byl takový výlet uskutečněn. Důležitý je ale souhlas rodičů, protože svěřujete žáky jiné právnické nebo fyzické osobě (Odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/vodak050608.html).