Archiv článků

...se v Poslanecké sněmovně chystá konference o školství?

21.10.2015 12:30
19. 11. 2015 se v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR uskuteční konference Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu. Cílem konference je poskytnout zástupcům zřizovatelů škol, jejich ředitelům a zástupcům odborné veřejnosti základní informace a argumenty pro klíčové změny ve vzdělávacím systému v...

...MŠMT začalo vydávat nový "časopis"

21.10.2015 11:33
MŠMT, resp. naše ministryně se zřejmě rozhodli více komunikovat s veřejností (sice jednostranně, ale budiž) a začali vydávat nový informační bulletin. Dle jejich slov jej plánují vydávat v pravidelných intervalech a seznamovat nás s jednotlivými kroky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy....

...ministryně školství je právnička?

21.10.2015 11:31
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. se narodila 15. 9. 1976 v Brně, je vdaná a má dvě dcery (Kateřinu a Petru). Je absolventka doktorského studijního programu na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na ústavní právo, teorii práva a správní právo. Profesní zkušenosti: Působila jako právnička...

Pestrost povah...

21.10.2015 08:05
Ptá se člověk v cizím městě: " Jak se tady dostanu na nádraží? " A je mu odpovězeno: Psychoanalytikem: Vy myslíte tu tmavou jeskyni, kam pořád něco dlouhého tam a zpátky, tam a zpátky vjíždí Racionálním terapeutem: Jmenujte mi jeden rozumný důvod, proč chcete na nádraží. Esoterikem: Pokud tam...

Jak bylo v Senátu?

06.10.2015 16:55
Dotaz: Jak bylo v Senátu? Moje odpověď: To nelze říci jedním slovem. Pocity jsou rozporuplné... Pro ty, kteří nesledují kontinuálně, šlo o 16. veřejné slyšení v Senátu na téma "Ochrana proti šikaně"  (na pracovišti), které se konalo dne 29. září 2015 od 9:45 přímo v Senátu Parlamentu ČR. V...

...se konečně něco začalo dít okolo šikany na pracovišti?

11.09.2015 12:39
Tak to vyšlo - a po mnoha snahách mých kolegů z oblasti boje proti šikaně na pracovišti se jednání dostává na půdu Parlamentu: bylo schváleno veřejné slyšení a 29. září 2015 se bude jednat v Senátu. Mám tu čest se nejen zúčastnit, ale i vystoupit s krátkým příspěvkem. Celková účast je opravdu...

Legislativní status selhávajících dětí bez diagnózy

13.06.2015 20:54
Dotaz: Jaký je legislativní status žáků, u nichž nebylo možné z určitých příčin diagnózu jednoznačně uzavřít při jednom vyšetření a ke kontrole může dojít až s určitým časovým odstupem (např. je vyšetřen žák s výrazným výukovým neprospěchem – komplexní vyšetření intelektu není možné dokončit...

Rozpory mezi závěry vyšetření ŠPZ a dětského psychiatra

13.06.2015 20:53
Dotaz: Po komplexním vyšetření dítěte v SPC (jedná o dítě s  Aspergerovým syndromem) vzešla příslušná doporučení pro další práci (doporučení pro práci ve škole i doporučení pro zákonné zástupce). Ovšem při následném vyšetření dítěte na dětské psychiatrii došlo k tomu, že psychiatr...

Dítě s LMP – rozdílný pohled školského poradenského zařízení a rodičů

13.06.2015 20:52
Dotaz: Dotaz se týká žáků s lehkým mentálním postižením (zejm. v základním vzdělávání). V „normálním“ případě, který předpokládá vyhláška je žák, který je individuálně integrován v běžné třídě na ZŠ z důvodu mentálního postižení, vzděláván podle RVP ZV, přílohy pro děti s LMP. Jakým způsobem...

Odklad školní docházky po termínu stanoveném školským zákonem.

01.06.2015 11:16
Jaký je postup ředitele školy v případě, že zákonný zástupce podal žádost o odklad školní docházky po termínu stanoveném školským zákonem? Termín stanovený v § 37 odst. 1 školského zákona  pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky (PŠD) je termínem závazným a v zásadě konečným...
Záznamy: 41 - 50 ze 136
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>