Rozpory mezi závěry vyšetření ŠPZ a dětského psychiatra

13.06.2015 20:53

Dotaz: Po komplexním vyšetření dítěte v SPC (jedná o dítě s  Aspergerovým syndromem) vzešla příslušná doporučení pro další práci (doporučení pro práci ve škole i doporučení pro zákonné zástupce). Ovšem při následném vyšetření dítěte na dětské psychiatrii došlo k tomu, že psychiatr zpochybnil předchozí doporučení a stanovil doporučení víceméně opačného charakteru. Jak v této situaci postupovat?


Stanovisko legislativního odboru MŠMT:
Klinická diagnóza a léčebná opatření odborného lékaře jsou pro školská poradenská zařízení závazná při přípravě zprávy z vyšetření (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., část Informační a metodická činnost..., bod 3). Pokud z vyšetření žáka provedeného následně po vydání zprávy a doporučení vyplývá nutnost změnit zprávu školského poradenského zařízení a následně též doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání žáka, měla by být provedena nová diagnostika vycházející z klinické diagnózy a léčebných opatření odborného lékaře. Návrhy úprav ve vzdělávání obsažené v doporučení však vydává výlučně školské poradenské zařízení, nikoliv odborný lékař.
Shrnutí: odborný lékař stanoví diagnózu a léčebná opatření, školské poradenské zařízení při diagnostice z diagnózy a léčebných opatření vyjde při vydání zprávy z vyšetření a stanoví doporučení obsahující odpovídající návrhy úprav ve vzdělávání žáka (§ 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb.).

+ komentář PhDr. Jany Zapletalové:
Doporučení ve zprávě školského poradenského zařízení by ale neměla být v žádném případě diametrálně odlišná, pokud tomu je tak, pak je třeba doporučit rodičům žáka návštěvu u lékaře i psychologa – jiných odborníků, kteří posoudí situaci.

Dotaz byl převzat z: https://www.nuv.cz/ramps/rozpory-mezi-zavery-vysetreni-spz-a-detskeho-psychiatra