Student si hrál o přestávce s míčem a přivodil si úraz

01.06.2015 11:12

Plnoletý student si o přestávce ve třídě hrál s míčem a při rozmachu rukou praštil do zdi a zlomil si kůstku na dlani. Je to úraz pro uplatnění nároku u pojišťovny školy, nebo nedbalost studenta?

Úraz je úrazem školním, neboť se stal v době školní výuky byť o přestávce. Není rozdíl, zda je student plnoletý či ne. Ovšem předpokládám, že studenti byli řádně a prokazatelně seznámeni, jak se mají o přestávce chovat, jak chránit bezpečnost svoji i svých spolužáků. Student porušil bezpečnostní pravidla svým chováním, myslím, že hrát si s míčem ve třídě není dovoleno. Úraz sepište. Pokud nebyla absence žáka, tak do knihy úrazů, pokud měl žák absenci alespoň jeden den, je nutné sepsat záznam o školním úrazu se všemi náležitostmi a povinnostmi a jeho odeslání dle vyhl. č. 64/2005 Sb. Studentu náleží i odškodnění úrazu, ale protože porušil pravidla bezpečného chování, odpovědnosti za úraz se zčásti zprostíte a odškodné zkrátíte až o dvě třetiny. Pojišťovna tedy nevyplatí celou 100% částku za úraz. Do záznamu o úrazu nezapomeňte uvést, jaké konkrétní předpisy student porušil, např. školní řád (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/uraz_o_prestavce060623.html).