Úrazy na odborném učilišti.

01.06.2015 11:12

Jsme odborné učiliště a máme problémy s úrazy našich žáků. Slyšeli jsme, že v případě jejich úrazu nejsme povinni sepisovat záznam o pracovním úrazu jako tomu bylo za platnosti vyhlášky č. 110/1975 Sb. Je to pravda?

Ano tato informace je přesná. Ve smyslu ustanovení § 133c zákoníku práce je povinen sepisovat zaměstnavatel záznam o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance. Ustanovení § 133c zákoníku práce o povinnosti zaměstnavatele vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku úrazu a vyhotovit o tom záznam je skutečně založeno výhradně na pracovněprávním vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec. Z toho důvodu žádný obecně závazný právní předpis, tj. ani ustanovení § 133c zákoníku práce, ani nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o  úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu neukládá povinnost škole, aby vyhotovila záznam o úrazu žáka. O úrazech žáků ve školách hovoří vyhláška 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Zde se především ukládá, že všechny školní úrazy musí být evidovány v knize úrazů a následně musí být o nich sepsán záznam o úrazu. Okruh orgánů, kterým se  záznam o úrazu žáka zasílá stanoví je stanoven též specielně v tomto ustanovení. Jiná je však otázka odškodňování úrazů žáků ve školách. Podle ustanovení § 206 zákoníku práce i nadále platí obecná zásada, že ustanovení hlavy osmé části druhé zákoníku práce vztahují i na všechny žáky, takže úrazy žáků a studentů všech druhů škol se odškodňují jako úrazy pracovní (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/skola030930.html).