Nenechte se šikanovat kolegou aneb mobbing - skrytá hrozba

Vydalo nakladatelství Grada v roce 2008.

Knížka pojednává o fenoménu mobbingu - šikaně na pracovišti. Jedná se systematický, cílený, opakovaný a často i protiprávní zásah do pracovního a soukromého života člověka ze strany kolegy, či kolegů. Najdete zde informace, jak se mobbingu bránit, jak mu předcházet, co by měl udělat šéf, co se stane, když se mobbingu nechá volný průběh, zda může za mobbing i oběť nebo jak mohou pomoci ostatní kolegové, kteří se přímo na mobbingu nepodílejí. Součastí je i stručný úvod do historie, rozbor příčin, motivů i charakteru osobností jak oběti, tak i agresora (tzv. mobbera) a mnoho dalších užitečných informací.

 

SVOBODOVÁ, Lenka. Nenechte se šikanovat kolegou, mobbing: skrytá hrozba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 108 s. ISBN: 978-80-247-2474-4.