Mobbing - nebezpečný fenomén naší doby.

Vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce (Edice: Bezpečný podnik) v roce 2008.

Knížka pojednává o patologických vztazích na pracovišti neboli "šikaně" kolegy jeho kolegou. Text uvádí fáze mobbingu, jeho znaky, zamýšlí se nad osobností pachatele a jeho obětí, popisuje techniky mobbingu, reakce na něj i možnosti obrany.

Svobodová L., Praha: VÚBP, 2007. 28 s. - ISBN: 978-80-86973-66-1