Úvodem - o rubrice...

06.09.2016 12:45

Opakovaně se setkávám s devalvování učitelského povolání, s kritikou pedagogů. V očích společnosti není pedagog nikým váženým - zkrátka prestiž této profese je velmi nízká. Na svých seminářích se dotazuji pedagogů (napříč republikou, typem školy či zaměření), jak vnímají zpětnou vazbu od společnosti oni. A výsledek? Až na drobné odchylky slýchám stejná slova...

Každý názor nezachytíme, ale pojďme se soustředit na prezentaci školy a školství v médiích. Rozhodla jsem se zřídit tuto rubriku a uveřejňovat zde informace, které médii prošla. K tomu budu potřebovat Vaši spoupráci - děkuji, že mi budete posílat tipy a odkazy na články. Mým cílem je porovnat poměr negativních, neutrálních a pozitivních informací. Sama jsem zvědavá, i když bohužel asi vím, jak to dopadne...

Cílem mého snažení však není pouhý výčet, ale i práce s obsahem - prostřednictvím pozitivních informací posilovat naší/vaší prestiž a na druhé straně - polemizovat s informacemi negativními, vyvracet je, uvádět na pravou míru. 

Děkuji, že se na jejím růstu budete podílet se mnou.