Nadané děti

22.11.2014 22:02

Nadané děti to v českém školství nemají jednoduché, bohužel to dokazují jak různé výzkumy, tak i závěry ČŠI. Moje postřehy z rozhovorů s účastníky seminářů jsou podobné - tak nějak na ně ve školách nemáme čas. Stále více nás zaměstnávají žáci s různými typy zdravotního postižení, zdravotního či sociálního znevýhodnění a navíc stoupá i počet administrativních úkonů a činností, které musí pedagogičtí pracovníci zvládat. Není tedy mnoho škol, které mají přímo koncepci pro práci s dětmi nadanými. A někdy ani nepoznáme, že jsou nadaní, protože se brzy začnou ve škole nudit a stávají se z nich "problémoví žáci". Je náročné zařadit nadané děti do "programu", ale nezapomínejme na ně. Níže uvádím velkou porci odkazů a informací o nadání a nadaných...

Vymezení nadání.doc (29184)

Typické projevy chování nadaných dětí.doc (41984)

Dvojí výjimečnost.doc (57344)

Nadané děti s Aspergerovým syndromem.doc (39424)

Nadané děti se špatnými známkami ve škole.doc (49152)

Standard vyšetření MN v PPP.pdf (275741)

Legislativa a koncepční dokumenty

Informace ke vzdělávání MN.pdf (68609)

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro mimořádně nadané děti a žáky

Kontakty na psychology PPP – krajské koordinátory péče o nadané

Kontakty na speciální pedagogy (PPP) – koordinátory péče o nadané