Trocha statistiky: Život na dluh...

23.08.2014 15:00

Život „na dluh“ považuje za normální 60 % obyvatel a téměř polovina Čechů má aktuálně půjčku. Zjištění vyplynula z online průzkumu zaměřeného na postoje a chování zákazníka v oblasti půjček realizované agenturou GfK Czech na vzorku 960 respondentů v průběhu června 2013.

Žít v dnešní době na dluh přijde normální více než polovině Čechů. Nějakou formu půjčky má momentálně téměř každý druhý Čech a čerpá ji především od banky. K nejběžnějším důvodům proč si Češi půjčují peníze, patří zejména vybavení domácnosti, elektrotechniky, bydlení nebo automobilu, někteří z nich čerpají půjčky i na splacení svých dluhů. Zjištění vyplynula z online výzkumu zaměřeného na postoje a chování zákazníka v oblasti půjček realizovaného agenturou GfK Czech na vzorku 960 respondentů v roce 2013.

Na co si půjčujeme nejčastěji peníze?
Necelá polovina lidí má v současnosti nějakou formu půjčky, přičemž nejčastěji se jedná o půjčku bankovní. Mezi další zdroje, kde si Češi zvyknou půjčovat peníze, patří nebankovní instituce a rodina, případně známí. Lidé jsou více spokojeni s půjčkami od bank, rodiny a známých, naopak nejmenší spokojenost panuje u  půjček od nebankovních institucí.
Mezi nejčastější důvody, proč si lidé berou půjčky, patří vybavení vlastní domácnosti. „Někteří lidé si nepůjčují peníze za účelem nákupu spotřebních věcí, ale kvůli splacení předešlých dluhů. Tyto dluhy splácejí ve větší míře díky finanční výpomoci od známých, v menší míře pomocí půjček od rodiny a nebankovních institucí,“ říká Jiří Nosek, Sector Leader Financial Services & Technology ze společnosti GfK.

Na co si lidé naopak půjčují nejméně?
Mezi půjčkami „zabodovala“ negativně půjčka na dovolenou. Další kategorií, kvůli které by se lidé nechtěli zadlužit, jsou dárky pro jejich blízké. Negativní postoj lidé vyjadřovali k půjčkám s vysokým přeplatkem, kde většina oslovených takovýto typ půjčky odmítá.

Co je pro Čechy důležité při půjčování peněz?
Podívali jsme se blíže i na důvody, na základě kterých se lidé rozhodují, od koho si půjčí peníze. U půjček od bank rozhoduje u většiny lidí bezpečnost a důvěryhodnost, snadný přístup k úvěru sehrává důležitou roli zejména u nebankovních subjektů a známých, u rodiny jednoznačně vede možnost nulového úroku.

Půjčky od jedné instituce nebo raději více…?
Lidé mají své půjčky v převážné většině jen u jedné instituce. Pětina těch, kteří je mají u více institucí, uvažuje o možné konsolidaci.

A jak Češi plánují si půjčit v příštích 12 měsících?
„Téměř dva z pěti lidí si plánují v příštím roce půjčit. Částka, které je nejčastěji zmiňována jako plán na příští rok, se pohybuje ve výši průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice. Značná část Čechů, kteří půjčku plánují, pomýšlí na koupi dražších věcí; 1/3 auto, 1/3 dům či byt. Studie se také zabývala tím, od koho si Češi nejčastěji půjčují, a také u jakých institucí si půjčují nejvíce peněz,“ uzavírá Jiří Nosek.


Text je převzat ze stránek agentury GfK: https://www.gfk.com/cz/news-and-events/news/stranky/temer-polovina-cechu-ma-aktualne-pujcky.aspx