stále aktuální myšlenky J. A. Komenského...

08.01.2015 11:24

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

 

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče."

 

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

 

„Krátké a myšlenkově závažné formulace utkvívají v paměti žáků a čtenářů nejlépe.“

 

„Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“

 

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

 

„Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl.“

 

„Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“

 

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

 

„Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce.“

 

„Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.“

 

„Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby.“