Školní úrazy

01.06.2015 10:16
S účinností od 1. září 2014 dochází ke změně ve vyplňování záznamů o úrazech a jejich zasílání České školní inspekci v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.Namísto dosavadního ZFO formuláře vyplňovaného v aplikaci 602XML Filler bude nově záznam o úrazu vyplňován přímo v elektronickém systému České školní inspekce, v systému InspIS (https://inspis.csicr.cz).

Pokud ředitel školy ještě nemá zřízen přístup do nových elektronických systémů České školní inspekce (např. do testovacího systému InspIS SET – údaje jsou totožné pro vstup do všech ostatních systémů a v případě, že ředitel školy již disponuje přístupovými údaji do systému InspIS SET, může je použít také pro vstup do systému InspIS), lze jej získat na základě zaslaného formuláře, který je k dispozici zde. Formulář je třeba zaslat prostřednictvím datové schránky nebo jako dokument se zaručeným elektronickým podpisem (pokud škola nedisponuje datovou schránkou ani elektronickým podpisem, je možné využít datové schránky či elektronického podpisu zřizovatele). Bližší instrukce jsou přímo ve formuláři.

Ředitel školy pak může v systému přidělit oprávnění dalším osobám, které mohou záznam o úrazu vyplňovat. Autentifikace záznamu probíhá díky přístupovým údajům do systému InspIS. Nebude tedy nadále nutné připojovat elektronický podpis. Po 1. září 2014 budou po přechodné období akceptovány jak záznamy o úrazech odesílané prostřednictvím systému InspIS, tak i záznamy odesílané dle dřívějších zvyklostí prostřednictvím ZFO formuláře s elektronickým podpisem. Je však třeba zvolit vždy pouze jeden způsob odeslání. O ukončení přechodného období budou školy včas informovány.

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech je k dispozici v příloze. 

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech ( 1,3 MB )

Převzato z https://www.csicr.cz/cz/Poradna-QL/Poradna/Informace-o-skolnich-urazech/Informace-o-skolnich-urazech.