Patologičtí lháři nemohou za to, že lžou, protože jsou tak naprogramováni

30.07.2014 11:37

Krátký postřeh R.Honzáka vycházející se zahraničního výzkumu (uveřejněno v časopise Psychosom (č. 6/2005)...

Radkin Honzák: Patologičtí lháři nemohou za to, že lžou, protože jsou tak naprogramováni: Alespoň tak se to jeví z práce Yanga a spolupracovníků, kteří pomocí zobrazovacích metod (strukturální magnetická rezonance) porovnávali mozky patologických lhářů, asociálních osobností a zdravých kontrol. Tým vědeckých pracovníků z McGillovy univerzity v Kanadě prokázal úbytek šedé hmoty a naopak přírůstek bílé hmoty ve frontálních lalocích patologických lhářů ve srovnání s oběma ostatními skupinami. Badatelé vyšli ze zjištění, že u zdravých lidí je lež doprovázena bilaterální aktivací prefrontálního kortexu, naproti tomu u patologických lhářů se tato odpověď nevyskytuje. Jejich další výzkum prokázal 22-26% přírůstek bílé hmoty v mozcích patologických lhářů a 32-36% pokles poměru šedé a bílé hmoty v těchto oblastech. Autoři uzavírají, že tato skutečnost může být jednou, byť ne jedinou, biologickou příčinou patologického lhaní.

Z tohoto zjištění vyplývá jedna praktická otázka: neměli by touto metodou být vyšetřeni všichni politici? 

Zdroj: Yang Y, Raine A, Lencz T, Bihrle S, Lacasse L, Colletti P:
Prefrontal white matter in pathological liars. Br J Psychiatry. 2005 Oct;187:320-325.