Průvodce upraveným RVP ZV od září 2016

24.03.2016 13:44

Průvodce upraveným RVP ZV od září 2016

 
Národní ústav pro vzdělávání připravil a na stránkách rvp.cz zveřejnil metodickou pomůcku Průvodce upraveným RVP ZV. Materiál je určen všem učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům školních vzdělávacích programů těchto škol.

Vzhledem k úpravám Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) platných od září 2016,  které zohledňují zrušení přílohy LMP (upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), zveřejnil Národní ústav pro vzdělávání materiál, který má pomoci školám zorientovat se ve změnách a uvést své školní vzdělávací programy (ŠVP) do souladu s novým RVP ZV.Průvodce je rozdělen na dvě části:

1. část, ve které jsou zveřejněny upravené kapitoly RVP ZV, komentáře k nim a doporučení pro vzdělávání žáků s LMP

2. část, ve které jsou zařazeny doporučení pro vzdělávání žáků a doporučené postupy při úpravách ŠVP, při tvorbě plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů.

Průvodce, který bude postupně doplňován a rozšiřován je k dispozici zde: www.rvp.cz/pruvodce

 

Množství informací naleznete i zde: https://www.nuv.cz/bloky-titulka/zvyraznena-aktualita/t5