Proč nejsou "Barvy života" diagnostickou metodou

02.05.2014 14:45

Stále častěji dostávám od pedagogů otázky týkající se metody Barvy života. Mojí odpovědí je stanovisko Unie psychologických asociací, která  tuto metodu podrobně analyzovala. Došla k závěru, že Barvy života nenaplňují základní standardy, které musí každá diagnostická metoda splňovat a z tohoto důvodu ji nelze doporučit k užívání v žádné z oblastí, pro niž je autory indikována. Dle Unie se jedná o metodu, která stojí na falešných předpokladech, je problematická jako celek proto by neměla být používána. Více informací naleznete buď ve stručnější Tiskové zprávě Unie anebo v podrobnějším stanovisku Unie, kde jsou blíže rozebrány jednotlivé argumenty.