O chybách, vadách (aktualizováno)

15.09.2014 18:56

Chyby, chybování - jsou zajímavým tématem, kterému se věnuje málo pozornosti. Přesněji řečeno - v tom pozitivním slova smyslu. Negativně o nich mluvíme stále. No, uplyne snad den, kdy nevytknete někomu (či sobě samému) nějakou chybu? Ale proč? Vždyť chyba je přeci hnací silou, motorem... Krásně to vystihl následující citát:

"Chyby jsou naše zkušenosti na cestě růstu. Jedinou skutečnou chybou je ta, ze které se nepoučíme." John Powell

 

Z toho vyplývá, že nejenže máme právo dělat chyby, ale jsou dokonce k životu nutné. Jak řekl J.Schultz: "Skutečný duševní růst začíná tím, že se vyrovnám se svou nedokonalostí."

 

Nechceme slyšet, když nás někdo kritizuje, ačkoliv víme, že "nikdo není bez vady". Možná nás zklidní slova, která vyřkl Pierre Corneille: "Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost."

 

Motivující a povzbuzující je Oshovo moudro: "Dělejte tolik chyb, kolik jen jde a zapamatujte si pouze jedno: nedělejte znovu tutéž chybu a porostete."