Materiály k inkluzi - balíček informací z MŠMT

16.05.2016 11:31

Na následujících odkazech naleznete materiály k inkluzi, které uveřejnilo MŠMT:

- Průvodce ředitele společným vzdělávaním.

2 RVP_SVP final-1.doc (79360) .

Stanovisko k možnostem činnosti stávajících základních škol praktických po 1. 9. 2016.

Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním.

Zásady financování společného vzdělávání v kontextu nejčastěji kladených otázek vyplývajících z jednání s řediteli škol a s krajskými úřady.