KOLIK ŽÁKŮ PŘEJDE DO BĚŽNÝCH ŠKOL?

05.08.2016 09:38

ZHRUBA 200 ŽÁKŮ PŘEJDE Z TAKZVANÝCH PRAKTICKÝCH DO BĚŽNÝCH ŠKOL

Praha, 3. srpna 2016 - Revoluce se nekoná! Aktuální odhady MŠMT potvrzují střízlivá očekávání dopadů novely školského zákona na průběh inkluze ve vzdělávání. Začleňování dětí z takzvaných praktických do běžných základních škol se podle odhadů krajů ČR, které vycházejí z šetření na jednotlivých školách, dotkne přibližně 205 žáků. Celkový počet dětí v takzvaných praktických školách v celé České republice se přitom pohybuje kolem 18 tisíc.

Bližší pohled na data poskytnutá jednotlivými kraji ilustrují rozsah změn, s nimiž se budou školy od září 2016 setkávat. Například v Jihočeském kraji se očekává začlenění 4 dětí do společného vzdělávání, Vysočinapředpokládá 2 žákyZlínský kraj celkem 4; kraj Plzeňský neočekává přechod žádného žáka.Moravskoslezský kraj, který disponuje rozsáhlou infrastrukturou v podobě organizací pro děti se zdravotním postižením, jaké mohou zahrnovat mateřskou školu, základní školu i střední školu, předpokládá přechod 9 žákůz praktické do běžné ZŠ. Nejvyšší počet dětí směřujících z jednoho typu školy do druhé se očekává v Praze a Středočeském kraji – dohromady se bude jednat o zhruba 150 dětí.

Data dostupná za léta 2011 až 2013 dokládají, že počet běžných ZŠ, v nichž je integrován alespoň jeden žák s lehkým mentálním postižením (LMP), mírně roste – nejedná se však o skokové změny, jaké by mohly ovlivnit existující strukturu praktického a speciálního školství. V roce 2011 bylo těchto základních škol 1120, v roce 2012 celkem 1232 a v roce 2013 dokázalo alespoň jednoho žáka s LMP integrovat do vyučování 1294základních škol.

Podle přechozích šetření ČŠI již nyní vzdělává inkluzivně cca 80% škol, žádný dramatický nárůst ministryně školství a její kolegové nepředpokládali a tento odhad učiněný společně s kraji to jen potvrdil. Počet dětí přecházejících z praktických škol do základních není nikterak ochromující, i přesto chce MŠMT poskytnou maximální součinnost školám, pedagogům a rodičům. A především zajistit finanční prostředky i pro těch 80% škol, které již nyní společné vzdělávání prováděly, jen si musely poradit samy a mnohdy doplácet podpůrná opatření ze svého, případně na ně dopláceli samotní rodiče. Tato praxe teď skončí.

Článek byl převzat z webu MŠMT: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/zhruba-200-zaku-prejde-z-takzvanych-praktickych-do-beznych