Jak dopadl společný seminář k inkluzi? Ministryně x školní praxe

29.03.2016 09:08

MINISTRYNĚ SE ZÚČASTNILA SEMINÁŘE S VÝCHOVNÝMI PORADCI

Praha, 18. března 2016 - Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se dnes setkala s výchovnými poradci na semináři „Společné vzdělávání krok za krokem“. Seminář uspořádalo MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a se zástupci Asociace výchovných poradců, Asociace ředitelů základních škol a Asociace pedagogů základních škol.

Tématem setkání na půdě Magistrátu hlavního města Prahy bylo seznámení výchovných poradců se změnami ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se diskutovalo o tom, jakou roli mají výchovní poradci, školní metodici prevence, školní psychologové a školní speciální pedagogové ve školách. Účastníci semináře byli také seznámeni s formami metodické podpory jejich práce a s připravovanými změnami financování výchovných poradců.

Zástupci MŠMT a NÚV diskutovali se třemi sty účastníky také ohledně spolupráce škol a školských poradenských zařízení, o možnosti vytváření bezpečné školy otevřené spolupráci školy a rodičů, informováni byli o nových podpůrných opatřeních pro školy, o změnách financování a o možnostech podpory vzdělávání ve školách, které se věnují vzdělávání žáků se širokým spektrem speciálních vzdělávacích potřeb. 

Další ze seminářů pro výchovné poradce se uskuteční 8. 4. 2016 v Brně. 

Doporučuji kliknout na níže uvedený odkaz, přepne Vás to na "youtube", kde je umístěno několik videí:

Záznam ze semináře zde: Seminář: „Společné vzdělávání krok za krokem

Aby to bylo přehledné, zde najdete všechny příspěvky náměstkyně NÚV PhDr. J.Zapletalové k podpůrným opatřením: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoi0dCKtNZe5sPbt263pc6W8cfWq9pNxe