G.A.Lindner

31.07.2014 11:03
Náhlédněme do minulosti a podívejme se, jaké vlastnosti a povinnosti má mít podle pedagoga a filozofa 19.století G.A.Lindnera „pravý národní učitel“. Za zvláštní charakteristické vlastnosti Lindner (v roce 1876) považuje následující: "Láska k dětem, trpělivosť, spravedlnosť a nestrannosť, svědomitosť a pracovitosť, láska k vlasti, pravá zbožnosť, pokročilé smýšlení a konečně skromnosť.

 

A ještě jeden citát od G. A. Lindnera (Deník 7. 10. 1855), který se sám snažil psychologicky bádat: „Ubohý psychologu, který sám sobě nerozumíš.