Emoční inteligence a zvládání zátěže

20.06.2014 14:20

V časopise Psychologie a její kontexty (roč. 2013, vol. 4, č. 2) byly publikovány výsledky výzkumu vlivu emoční inteligence na zvládání zátěžových situací u žáků 6. a 7.ročníků ZŠ. Pokud Vás zajímá, co bylo vyzkoumáno, zde máte k dispozici celý článek.