Trocha statistiky: Umí ovládat mobil, ale neumí si zavázat tkaničku...

23.08.2014 11:26

Podle studie Digital Diaries (uveřejněné v časopise Psychologie Dnes č.7-8/2014, str. 6) ovládají české děti ve věku 3-5 let digitální technologie (66% umí hrát nějakou počítačovou hru a 47% umí ovládat mobilní telefon), ale pouze 14% dětí tohoto věku si samo dokáže zavázat tkaničky u bot.