Stále aktuální citáty na téma učitel

06.11.2016 10:53

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ (Charles Farrar Browne)

 

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ (Jan Amos Komenský)

 

„Nezáživný učitel je jako vyprahlá půda pro něžné rostliny.“ (Marcus Fabius Quintilianus)

 

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ (Albert Einstein)

 

„Učiteli zbabělci se nikdy nepodaří učinit z hochů hrdiny a kdo se neumí ovládat, nemůže je naučit cenné sebeovládání.“ (Mahátma Gándhí)

 

„Jako rosa zúrodňuje zemi, tak dobří učitelé zúrodňují srdce dětská, aby plodila vše dobré.“ (Vincenc z Pauly)

 

„Učení bez myšlení je marné a zbytečné.“ (Konfucius)