Poslední volná místa na mé dva semináře

10.04.2016 11:00

První téma semináře jste si zvolili sami, hlasováním na mých stránkách, druhé téma jsem vybrala dle aktuálního dění ve školství:

20. dubna 2016 - Praha - KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ: Cílem semináře je naučit pedagogy rozpoznávat manipulativní chování a jeho nebezpečí. Účastníci se naučí manipulaci nejen bránit (tedy jak se nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale i aktivně a konstruktivně jí používat. Manipulace sama o sobě totiž není jen negativní. Manipulace pozitivní je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči, žáky či kolegy), také umožní nabyté poznatky využít ve svém osobním životě. 

13. května 2016 - Olomouc - JAK NA ŠIKANU: agresivita ve škole, prevence a intervence: Seminář odpovídá na důležité otázky, např. co je a co ještě není šikana, jak zachytit šikanu v jejím zárodku, jaké druhy šikany existují nebo z jakých důvodů se někdo šikany dopouští. Účastníci se také dozví, co je to agresivita, jak s ní pracovat, proč je důležité věnovat se prevenci a především - jak se vyvarovat základních chyb při řešení případů šikany a vzrůstajícího agresívního chování.