AKTUALIZOVANÝ METODICKÝ POKYN MŠMT K ŘEŠENÍ ŠIKANY

29.03.2016 09:05

MŠMT AKTUALIZOVALO METODICKÉ POMŮCKY K ŘEŠENÍ ŠIKANY

 
Praha, 24. března 2016 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá přehledný a ucelený metodický materiál k prevenci a řešení případné šikany ve školách a školských zařízeních. Reaguje tím na vzrůstající počet případů šikany a kyberšikany jak mezi spolužáky, tak směrem k učitelům.

Ministerstvo školství aktualizovalo metodické pomůcky pro školy při řešení šikany. Kromě Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních z roku 2013, který byl doplněn například o téma šikany učitele žákem, připravilo také další metodické materiály.

„Doposud jsme ve všech doporučeních zapomínali na to, že obětí šikany mohli být i samotní učitelé. Mým hlavním úkolem je proto zajistit bezpečí a respekt na školách učitelkám i učitelům. MŠMT proto připravilo a nyní představuje celou řadu změn v pedagogické, právní i ekonomické podpoře v rámci řešení šikany,“ řekla ministryněValachová.

Kromě uvedených metodických materiálů provede Česká školní inspekce celoplošné tematické šetření na téma výskytu šikany ve školách a školských zařízeních.

„Na základě výsledků šetření pak navrhneme doporučení k úpravě metodických materiálů tak, aby docházelo ke kontinuálnímu zlepšování klimatu ve školách,“ řekl k záměru ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Ministerstvo školství dále posílí důraz na realizaci aktivit v oblasti primární prevence, na které posílá ročně z dotačních řízení 20 milionů korun, zvláště na téma šikany a kyberšikany.

Metodické pomůcky k řešení šikany zde:
Opatření
Přehled zařízení
Poznámky k možnostem řešení šikany