Články

Bezpečnost ve školách a školských zařízeních - průzkum ČŠI

01.06.2015 12:11
Pokud Vás zajímá, jak dopadl průzkum České školní inspekce, jenž zjišťovala (na základě úkolu Vlády České republiky) stav zajištění základní bezpečnosti ve školách a školských zařízeních, tematická...

Kritéria přijímání dětí do MŠ.

30.05.2015 22:20
Ústavní soud potvrdil, že ředitelka mateřské školy nemůže přijmout k předškolnímu vzdělávání dítě, které se nepodrobilo povinnému očkování (nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže...

Návykové látky

30.05.2015 16:06
  463/2013 Sb.: Nařízení vlády o seznamech návykových látek. 473/2012 Sb.: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Souhrn informací k problematice sociálních sítí, internetu, kyberšikany, apod.

26.05.2015 15:05
Problematika sociálních sítí mě velmi zajímá. Je to hlavně proto, že se ve své poradenské praxi s tímto tématem často setkávám. Jak v rámci prevence (komunikuji se žáky o možnostech, výhodách a...

Vyznáte se ve zkratkách?

26.05.2015 12:13
V pedagogické praxi se často setkáváme s nejrůznějšími zkratkami. I když tušíme, jaká instituce se za písmeny skrývá, často nevíme, jaké služby poskytuje, resp. které úkony po nich můžeme požadavat a...

Co víme o domácím násilí?

26.05.2015 11:29
Domácí násilí je trochu tabuizované téma, i když se o něm píše čím dál více. I pedagog může s tímto jevem přijít do kontaktu, nejen sám osobně - ve svém soukromém životě, ale především při své...

Psychohygienické okénko - aneb jak to bude s volnem v příštím školním roce?

26.05.2015 11:15
V rámci psychohygieny (abychom přežili následujících 5 týdnů) odkazuji na pozitivní informace - organizaci školního roku 2015/16. Mým záměrem není upozorňovat na nový školní rok, když ještě neskončil...

Úzkost

15.03.2015 12:03
Úzkost asi (nejednou) prožil každý na vlastní kůži, ale čím dál častěji se s úzkostmi setkáváme i u dětí. Pokud chcete v této problematice více orientovat, připravila jsem pro vás několik...

Čtvrtina učitelů přiznává, že si neumí ve třídě zjednat pořádek?

02.02.2015 10:06
Včera proběhla médii informace, že "čtvrtina učitelů přiznává, že si neumí ve třídě zjednat pořádek." Pokud Vás zajímá, jak zní celý výzkum, které otázky byly (nejen) učitelům pokládány a jaké závěry...

Finsko – vítěz PISA – chce odbourat psaní rukou

02.02.2015 10:05
Finsko – vítěz PISA – chce odbourat psaní rukou Finnland schafft die Schreibschrift ab - Spiegel OnLine, 14. 1. 2015, autor Armin Himmelrath Finsko plánuje revoluci ve výuce: žáci mají od roku 2016...

Zvyšují domácí úkoly nerovnost ve vzdělávání?

02.02.2015 10:03
Zvyšují domácí úkoly nerovnost ve vzdělávání? Trouble with homework, PISA in Focus, 46, autor Andreas Schleicher Výsledky průzkumu PISA ukazují, že domácí úkoly mohou rozšiřovat mezeru mezi...

Nadané děti

22.11.2014 22:02
Nadané děti to v českém školství nemají jednoduché, bohužel to dokazují jak různé výzkumy, tak i závěry ČŠI. Moje postřehy z rozhovorů s účastníky seminářů jsou podobné - tak nějak na ně ve školách...

Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně

19.11.2014 10:48
Pokud Vás zajímá, jaké dotazy přicházejí na ČŠI a jak si s nimi její pracovníci poradili - čtěte tento článek...

Zajímá Vás výsledek návštěvy školní inspekce?

19.11.2014 10:00
Víte, že na stránkách České školní inspekce můžete nalézt seznam všech inspekčních zpráv - stačí zadat město, název školy a už si můžete pročíst, co všechno inspekce ve škole šetřila a s jakými...

Jak může metoda Barvy života poškodit vztahy

18.11.2014 13:08
Protože jsem velmi často dostávala od pedagogů otázky týkající se metody Barvy života, uveřejnila jsem zde v květnu stanovisko Unie psychologických asociací, která  tuto metodu podrobně...

trocha legislativy - VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

11.11.2014 08:48
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 73/2005 Sb.) VYMEZENÍ POJMŮ Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími...

Jak jste na tom se syndromem vyhoření?

02.11.2014 21:21

Rozumíte řeči doteků? (autorka: Jana AbelsonTržilová)

15.09.2014 19:22
Dotek. Základní lidská potřeba, důležitá součást v úspěšných partnerských vztazích a také tajemná zbraň při ovlivňování druhých. Prostřednictvím doteku jsme schopni vyjádřit i ty nejniternější...

Jak vypadá „správná“ výchova? (autor: P.Pöthe)

15.09.2014 19:19
„Jste zastáncem liberální, nebo tradiční výchovy?“ Podobnou otázku dostávám už léta. Odpovídám na ni nerad a s rozpaky. Nejde totiž o dodržování určitého předem daného postupu. Výchova se vždycky...

Proč čteme bulvár? D.Kramulová

15.09.2014 18:01
Přestože je bulvár často kritizován a mnozí cítí jakousi vnitřní povinnost se vůči němu veřejně vymezit, bulvární noviny jsou dlouhodobě nejčtenějším denním tiskem. Dokonce i tzv. seriózní...

Psychologie na talíři. R.Frajt, Š.Kubcová, D.Kramulová

15.09.2014 17:59
Ve vzteku a radosti jíme mnohem více než při strachu a smutku. Při hněvu jíme rychle a bezmyšlenkovitě, zatímco při pozitivních emocích si vybíráme spíše potravu, jež potěší naše smysly. Množství...

Může mentální trénink zlepšit naši osobnost? D.Kramulová

15.09.2014 17:55
Občas rádi přistoupíme na romantickou hru se srdíčky: tu srdce překypuje láskou, hřeje nás u něj vlídné slovo a jindy plane vášní. Ale ve skutečnosti víme, že tím pravým sídlem emocí i ostatních...

Bojíme se být dětem vzorem?

15.09.2014 17:35
Podle některých psychologů a sociologů se dospělí bojí být dětem vzorem - uvádí časopis Psychologie Dnes (č. 9/2014, str. 6) a dále pokračuje, že je to zřejmě proto, že rodiče i učitelé mají problém...

Má se v dějepise hodnotit minulost? (autor K.Činátl)

15.09.2014 17:00
Dějepis čas od času vystoupí ze školy i do veřejného prostoru. Povětšinou jím v kontroverzní podobě prolétne jako kometa a zanechá za sebou rozporuplné dojmy. Ohniskem mediálních sporů jsou...

Průzkum: Stále méně dětí baví čtení.

23.08.2014 15:28
Kolik knih přečteš za měsíc? Na tuto otázku odpovědělo loni 29 % dětí, že žádnou. Přitom v roce 2003 to bylo o tři procenta méně. Během stejných deseti let také ubylo dětí, které přečtou...

Projekt - matematika s chutí

23.08.2014 15:22
Už mě nudí být pořád vyučován, chci se učit. Ve školním roce 2012/13 probíhal ve stovce tříd prvního a druhého stupně základních škol projekt Matematika s chutí. Jeho hlavním cílem bylo umožnit žákům...

Trocha statistiky: Život na dluh...

23.08.2014 15:00
Život „na dluh“ považuje za normální 60 % obyvatel a téměř polovina Čechů má aktuálně půjčku. Zjištění vyplynula z online průzkumu zaměřeného na postoje a chování zákazníka v oblasti půjček...

Trocha statistiky: Bereme léky pravidelně?

23.08.2014 14:51
"Přibližně polovina z lidí, kteří mají předepsané pravidelné užívání léků, připouští, že je někdy zapomenou užít." Vyplynulo z online průzkumu agenturxy GfK zaměřeného na pravidelné užívání léků,...

Trocha statistiky: (Ne)tolerance k psychicky nemocným?

23.08.2014 11:34
Podle studie Národního ústavu duševního zdraví by 12% lidí ukončilo přátelství s člověkem, který psychicky onemocní a pracovat s duševně nemocným člověkem by nevadilo pouze 20% Čechů, v Británii,...

Trocha statistiky: Umí ovládat mobil, ale neumí si zavázat tkaničku...

23.08.2014 11:26
Podle studie Digital Diaries (uveřejněné v časopise Psychologie Dnes č.7-8/2014, str. 6) ovládají české děti ve věku 3-5 let digitální technologie (66% umí hrát nějakou počítačovou hru a 47% umí...

Pohádky – co znamenají pro naše děti - J.Potužníková

22.08.2014 23:47
Pohádky – co znamenají pro naše děti autorka: Jana Potužníková; vyšlo v časopise Maminka, prosinec 2011   Svět bájných postav, rytířů, princezen, draků, skřítků, víl a zakletých zámků vždycky...

Hadi, sovy… co znamenají zvířata v pohádkách?

22.08.2014 23:45
Uveřejněno na webu https://www.superrodina.cz/2012/11/02/hadi-sovy-co-znamenaji-zvirata-v-pohadkach   Pohádky pro děti se velmi často hemží spousty zvířátky. V animovaných populárních...

Když budeš hodný, pak... - K.Bradáč

22.08.2014 23:34
Když budeš hodný, pak... autorka: K.Bradáč (uveřejněno na webu www.katarinabradac.cz) Zřejmě je všude kolem velice běžné slýchat, jak říkáme, zejména dětem, že něco dostanou “když budou hodné”. Když...

Jak kritizovat ale neuškodit - R.Lichtenegerová

22.08.2014 23:28
Jak kritizovat ale neuškodit autorka: Renata Lichtenegerová, vyšlo v časopise Profit, duben 2011   Jak kritizovat, ale neuškodit Většině lidí je velmi nepříjemné, když poukážete na jejich chybu....

Co Vás zajímá?

22.08.2014 20:00
Podílejte se na tvorbě obsahu mých webových stránek ;-) Jaké téma Vás zajímá? Na co hledáte odpověď? Nenacházíte ji nebo se Vám nechce se probírat stovkami papírových či webových stránek? Napište mi...

Kredba J.: Emoce – nemoce

31.07.2014 11:46
Zajímavé rozjímání na téma emoce od MUDr. Jana Kredby (článek vyšel v časopise Psychosom č.3/2006)   Kredba J.: Emoce – nemoce:  fantomové obtíže Rozjímání      Nevím...

Jaroslav Foglar a jeho koncepce výchovy a prevence problémového chování

31.07.2014 11:44
Zaujal mě článek profesora Rudolfa Kohoutka (uveřejněný na jeho stránkách) o Jaroslavu Foglarovi, ve kterém se zabývá pozitivním vlivem foglarových děl na vývoj čtenářů, jeho výchovnou koncepcí a...

Sigmund Freud (Sigismund Schlomo Freud); živý odkaz nebo padlá modla?

31.07.2014 11:42
Zajímavý článek R.Honzáka o S.Freudovi vyšel v časopise Psychosom č.2/2006:     Jak surrealistickou formou poučí zvídavé čtenáře portál Wikipedia, „Sigmund Freud (6. května, 1856 - 23....

Patologičtí lháři nemohou za to, že lžou, protože jsou tak naprogramováni

30.07.2014 11:37
Krátký postřeh R.Honzáka vycházející se zahraničního výzkumu (uveřejněno v časopise Psychosom (č. 6/2005)... Radkin Honzák: Patologičtí lháři nemohou za to, že lžou, protože jsou tak naprogramováni:...

Žiju s patologickým lhářem

16.07.2014 10:11
Zajímavý článek o patologickém lhaní uveřejnil časopis Psychologie Dnes v čísle 11/2012 - ukázku najdete zde...

Negativní důsledky hraní online (MMORPG) her a herní závislost

20.06.2014 14:40
Počítače vládnou světem, mnoho lidí žije svůj virtuální život někde jinde. Zajímá mě problematika nedrogových závislostí, především těch co souvisí s komunikačními technologiemi. Proto jsem pátrala...

Teorie vzniku a vývoje závislosti na internetu

20.06.2014 14:30
 Téma nových typů závislostí je čím dál aktuálnější, sama se jimi zabývám. Proto mě velmi zaujal článek o teorii vzniku a vývoje závislosti na internetu (uveřejněný je na stránkách...

Fenomén sociálních sítí - PhDr. Lenka Svobodová

20.06.2014 14:25
  FENOMÉN SOCIÁLNÍCH SÍTÍ autorka: PhDr. Lenka Svobodová - článek byl uveřejněn v časopise Řízení školy, číslo 1/2013 (leden), ročník X. (str. 39-40). Sociální sítě jsou dnes běžnou součástí...

Emoční inteligence a zvládání zátěže

20.06.2014 14:20
V časopise Psychologie a její kontexty (roč. 2013, vol. 4, č. 2) byly publikovány výsledky výzkumu vlivu emoční inteligence na zvládání zátěžových situací u žáků 6. a 7.ročníků ZŠ. Pokud Vás zajímá,...

Souvislost mezi lhaním a emoční inteligencí v ČR

20.06.2014 12:38
Zajímá-li Vás problematika lhaní, podívejte se na článek Mgr. Lenky Mynaříkové, který se zabýval zkoumáním vztahu mezi lhaním a emoční inteligencí. Článek vyšel v časopise e-psychologie (č. 4/2013) -...

Má smysl zakazovat rodičům tělesné trestání dětí?

16.06.2014 20:06
Názory na tělesné testy - podle psychologa, ekonomky a socioložky najdete na www.portal.cz/casopisy/pd/ukazky/-ma-smysl-/52783/

Děti úplňku - výchova autistických dětí

16.06.2014 18:21
Zajímavý článek o výchově autistických dětí byl uveřejněn v Respektu - Petr Třešňák za něho získal Novinářskou cenu Psychiatrické společnosti. Přečíst si ho můžete  zde.

Jak vyléčit noční můry?

16.06.2014 10:15
Článek na téma noční můry vyšel v časopise Psychologie Dnes č.5/2014 - ukázku najdete zde...

Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování 15tiletých adolescentů

04.05.2014 12:48
Zajímá Vás, jaký je vliv rodinného prostředí na rizikové chování 15 ti-letých adolescentů? Seznamte se s výzkumnou studií J. S. Novotného a P. Okrajka, který byla publikována v časopise e-psychologie...

Posuzování dětí v trestních věcech.

04.05.2014 12:44
"Ve věcech trestních může dítě vystupovat ve třech pozicích – jako oběť, jako svědek či jako pachatel." Jak je to s posuzováním dětí v této oblasti? Přečtěte si článek dětské klinické...
<< 1 | 2 | 3 >>

Kalendář akcí

Poslední volná místa na mé dva semináře

10.04.2016 11:00
První téma semináře jste si zvolili sami, hlasováním na mých stránkách, druhé téma jsem vybrala dle aktuálního dění ve školství: 20. dubna 2016 - Praha - KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ: Cílem semináře je naučit pedagogy rozpoznávat...