Vítejte na mých webových stránkách

Jmenuji se Lenka Svobodová, jsem psycholožka a lektorka.

Vystudovala jsem obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v současné době se věnuji především lektorské činnosti.  Kromě toho externě spolupracuji s Pedagogickou fakultou OSU, kde vyučuji studenty speciální či sociální pedagogiky a učitelství pro I. stupeň. 

Osm let jsem působila jsem jako školní psycholožka, také jsem učila na dvou základních školách, pracovala v oblasti kariérového poradenství anebo jako psycholožka v SPC. 

Zkušenosti z praxe přenáším do svých seminářů, které nestavím na teorii, ale na konkrétních příkladech a kazuistikách. Díky své práci jsem byla v intenzívním kontaktu s pedagogy, žáky i jejich rodiči a řešila problémy a konflikty, které školní prostředí přináší. Nejen tyto zkušenosti využívám na svých seminářích a předávám je svým frekventantům. Všechny mnou sdělované informace pocházejí z reálného českého prostředí a nabízejí cesty řešení.