Seminářů a lektorů je všude tolik, tak proč si vybrat právě můj seminář?
 
Myslím, že nejlépe to řeknou účastníci mých seminářů.
Nechte se inspirovat jejich zpětnými vazbami - třeba právě zde najdete ten rozhodující důvod, impuls, motiv, 
proč se zúčastnit právě mého semináře anebo si mě objednat pro vzdělávání vašeho pedagogického sboru...
 
Zde najdete zpětné vazby od srpna 2017 (starší dávka emocí a evaluací je v archivu)
 
Vzhledem k velkému množství seminářů (a tedy i účastníků) za celý školní rok, není možné uvést všechny zpětné vazby. Uveřejňuji zde pouze takové, které mají nějakou větší vypovídací hodnotu a jsou co nejvíce inspirativní a motivující. 
 
Tím samozřejmě neopomíjím stručnější evaluace, kterých je celkově nejvíce a kterých si také velmi vážím. Moc vám děkuji i za tyto zpětné vazby: 
"Seminář se mi líbil.", "Všechno bylo super.", "Děkuji za nové informace.", "Velká pochvala.", "Skvělé.", "Hodně přínosné.", "Vše super, nic bych neměnila.", "Moc se mi seminář líbil, jste skvělá.", "Super seminář, spousta příkladů z praxe", "Celý seminář byl skvělý.", "Skvělé, moc děkuji, senzační den!", apod., 
______________________________________________________________________________________________________
Zde najdete reference za školní rok 2015/16, ostatní "dávka emocí a dojmů" je v archivu.Seminářů a lektorů je všude tolik, tak proč si vybrat právě můj seminář?
 
Nechte se inspirovat zpětnými vazbami absolventů mých akcí - třeba právě zde najdete ten rozhodující DŮVOD, proč si mě objednat do sborovny anebo se přihlásit na můj otevřený seminář...
Protože není možné uvést všechny zpětné vazby, 
uveřejňuji zde pouze takové, které mají nějakou větší vypovídací hodnotu 
(než např. pouhé "seminář se mi líbil", "všechno bylo super", "děkuji za nové informace", apod.)
Zde najdete reference za školní rok 2015/16, ostatní "dávka emocí a dojmů" je v archivu.

A jak se dají charakterizovat mé semináře? 

 

Těší mě, že účastníci vnímají to, co do seminářů záměrně vkládám a na čem aktivně stavím - minimum teorie, hodně praktických příkladů, použitelnost v praxi, jiný úhled pohledu, humor, nadhled, přesah do osobního života a promyšlená struktura semináře (podpořená jak ústním podáním, tak promítanou prezentací, ale též i nejrůznějšími technikami a pracovními listy):

  • ...v přípravě...

Pedagogové získali nový pohled na problémové chování dětí a žáků

 

V rámci Místního akčního plánu Naše škola – naše radost proběhlo v úterý 9. 2. 2017 v prostorách Restaurace AB Slušovice setkání aktérů působících ve vzdělávání a vzdělávací a diskuzní seminář. Úlohu lektorky přijala PhDr. Lenka Svobodová. Jedná se o psycholožku a lektorku akreditovaných programů, která má za sebou již mnoho let praktických zkušeností. Právě praxe školní psycholožky byla znát na jejím výkladu, neboť informace byly realistické a použitelné pro všechny přítomné při jejich pracovní činnosti.

Kromě zajímavého výkladu paní lektorky obsahoval seminář rovněž aktivity do kterých se zapojili všichni přítomní. I díky tomu byl seminář velmi zajímavý a rychle utekl. Spokojenost taktéž potvrzují výsledky dotazníku, který byl vyplněn všemi zúčastněnými.

Pozváni byli ředitelé i učitelé mateřských a základních škol, které spadají do našeho Místního akčního plánu. Semináře se jich zúčastnilo 17, přičemž bylo zastoupeno 10 organizací (školy či školky). 

Po skončení programu paní lektorky a po zodpovězení následných dotazů si vzali slovo členové realizačního týmu MAPu (Ing. Renata Bednářová, Ing. Pavel Elšík a Bc. Martin Štach). Zúčastněným přednesli nejnovější informace týkající se místního akčního plánu a zejména pak zpracování Ročního akčního plánu. Jedná se o konkrétní aktivity, které budou vykonávány v průběhu školního roku 2017/2018 a které povedou k naplnění zvolených priorit.

Před večeří, která celý program zakončila, byli všichni pozváni na dvoudenní exkurzi, která je plánována na konec dubna. Účastníci navštíví území ORP Litovel, kde jsou připraveny prohlídky zajímavých školek a škol. V říjnu loňského roku proběhla na našem území exkurze zástupců školských zařízení právě z ORP Litovel a fotografie z této akce byly promítnuty v průběhu pozvání.

 

https://www.masvas.cz/pedagogove-ziskali-novy-pohled-problemove-chovani-deti-zaku/