Poradenství, konzultace, práce s třídními kolektivy...

 

Kromě realizace seminářů nabízím školám a pedagogům následující služby: 

  • práci se třídou, skupinami žáků i jednotlivci - diagnostika, intervence, krátkodobé i dlouhodobé programy...
  • přípravu i realizaci adaptačních pobytů pro žáky a studenty, včetně konzultací pro pedagogy...
  • diagnostiku vztahů: dotazníky a testy měřící klima třídy, vztahy mezi žáky, vztahy mezi pedagogy, vztah učitel x žáci, vztah žáků ke škole, apod.
  • konzultační a metodickou pomoc učitelům