Aktivní účast na konferencích

 
PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ (pořádala sekce Psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti) - Vernířovice, 20.-22. května 2016, příspěvek s názvem "Fenomén sebepoškozování aneb proč se žáci ZŠ sebepoškozují".
 
DNY PREVENCE (pořádal Prevalis) -  5. ročník konference prevence rizikového chování, Ostrava, březen 2016, příspěvek s názvem "Co děti ve škole potřebují".
 
KRAJSKÁ KONFERENCE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ, Zlín, 22. října 2015 (pořádál Krajský úřad Zlínského kraje): příspěvek s názvem „Jak bojovat proti závislostem aneb závislost není jen o drogách a alkoholu“, 
 
DNY PREVENCE (pořádal Prevalis) -  4. ročník konference prevence rizikového chování, Praha, 29.-30. září 2015, příspěvek s názvem "Krizová intervence v prostředí školy".

16. VEŘEJNÉ SLYŠENÍ v Senátu Parlamentu ČR na téma "Ochrana proti šikaně" - SENÁT - 29. září 2015: příspěvek s názvem "Šikana na pracovišti a její důsledky".
 
PODPORA ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM (pořádal Městský úřad Otrokovice pod záštitou MŠMT a Krajského úřadu Zlínského kraje) - 28.-29. května 2015, příspěvek s názvem "Žáci ohrožení školním neúspěchem".
 
PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ (pořádala sekce Psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti) - Vernířovice, 15.-17. května 2015, příspěvek s názvem "Sociální sítě a jejich vliv na zdraví dítěte".

DNY PREVENCE (pořádal Prevalis) -  4. ročník konference prevence rizikového chování, Ostrava, 25.-26. února 2015, příspěvek s názvem "Krizová intervence v prostředí školy".

7. KRAJSKÁ KONFERENCE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (pořádal Krajský úřad Ostrava) - Malenovice, 6.-7. října 2014, příspěvek s názvem "Sebepoškozování, jak mu rozumět a co s ním?".

DNY PREVENCE (pořádal Prevalis) - 3. ročník konference prevence rizikového chování, Ostrava, 18.-19. února 2014, příspěvek s názvem "Šikana a její řešení".

DNY PREVENCE (pořádal Prevalis) - 2.ročník konference prevence rizikového chování, Praha, 30. září-1. října 2013, příspěvek s názvem "Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování".
 
DIAGNOSTIKA A INTERVENČNÍ POSTUPY VE ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII (pořádala Univerzita T.Bati ve Zlíně a Asociace školní psychologie SR a ČR) - Zlín, 30.-31. srpna 2013, příspěvek s názvem "Záškoláctví a jak na něj".
 
PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ (pořádala sekce Psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti) - Vernířovice, 16.-18. května 2013, příspěvek s názvem "Co může pro zdraví dětí udělat ZŠ - pohled školního psychologa". 
 
FÓRUM PREVENCE (pořádal Prevalis) - Brno, 7. března 2013, příspěvek s názvem "Prevence ve škole z pohledu školního psychologa".
 
PREVENCE A LIDSKOST (pořádal Prevalis) - Ostrava, 12. února 2013, příspěvek s názvem "Prevence ve škole z pohledu školního psychologa".
 
FÓRUM PREVENCE (pořádal Prevalis) - Olomouc, 12. prosince 2012.
 
PREVENCE ZÁŠKOLÁCTVÍ (pořádala Agentura pro sociální začleňování a Městský úřad Bruntál) - Bruntál, 11. prosince 2012, příspěvek s názvem "Záškoláctví a jeho skryté formy".
 
OHROŽENÁ RODINA (pořádal Help-In) - Moravský Beroun, 27. června 2012, příspěvek s názvem "Školní psycholog a prevence".
 
PRÁCE & VZTAHY 2009: DISKRIMINACE – DIMENZE LIDSKÁ I NELIDSKÁ (pořádalo občasnké sdržení Práce a vztahy a Senát PČR) – Senát, Praha,
8. prosince 2009, příspěvek s názvem "Nenechte se šikanovat..."
 
KVALITA ŠKOLY – PODPORA ŽÁKA I UČITELE – konference NOVINKY V PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII (pořádala Asociace školní psychologie SR a ČR), Zlín 28.-29. srpna 2009.
 
MOBBING – TICHÁ EPIDEMIE  (pořádala ČMPS) - Akademie věd, Praha, 23. dubna 2009, příspěvky s názvem "Mobbing jako stigma" a "Mobbing - skryté peklo".
 
ZÁTĚŽOVÉ SITUACE SPOJENÉ S NEZAMĚSTANOSTÍ A NEZAMĚSTNANÝMI. Seminář sekce psychologie práce a organizace při ČMPS, Praha,
11. prosince 2008, příspěvek s názvem "Prožitek mobbingu jako zátěžová situace komplikující návrat jedince na trh práce".
 
KAM KRÁČÍŠ PRIMÁRNÍ PREVENCE? – V. ročník Česko-Slovenské konference Primární prevence rizikového chování (pořádalo Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN, 1.LF UK a Unoverzita Karlova) - Magistrát Hlavního města Prahy 10. -11. listopadu 2008, příspěvek s názvem "Když chybí prevence aneb šikana na pracovišti jako příčina vážného poškození zdraví".
 
PODPORA ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI - 24. konzultační den, Státní zdravotní ústav, Praha, 16. října 2008, příspěvek s názvem "Prevence šikany na pracovišti jako příčiny vážného poškození zdraví".
 
LIDNEROVY ROŽĎALOVICE – slavnost a seminář při příležitosti 180. výročí narození G. A. Lindnera - 19. května 2008, několik příspěvků o G.A.Lindnerovi.
 
SOUČASNÉ PROBLÉMY ERGONOMIE (pořádala Česká ergonomická společnost a Akademie práce a zdraví ČR), Praha, 6. března 2008.
 
PSYCHICKÁ PRACOVNÍ ZÁTĚŽ A LEGISLATIVA – 19. konzultační den (pořádal Státní zdravotní ústav) - Praha, 17. ledna 2008.
 
MOTIVACE NEZAMĚSTNANÝCH – seminář sekce psychologie práce a organizace při ČMPS, Praha, 7. prosine e2007, příspěvek s názvem "Vliv zkušenosti s mobbingem na motivaci jedince vrátit se zpět do pracovního procesu".
 
JAKÁ JE ÚROVEŇ VZDĚLÁVÁNÍ PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ U NÁS A VE SVĚTĚ? Kulatý stůl, Praha, 16. prosince 2004.
 
AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRAXE A VÝZKUMU V PSYCHOLOGII PRÁCE A ORGANIZACE - Českomoravská psychologická společnost, Praha, 9. prosince 2004.
 
RES INTEGRA (Reducing early school leaving by integrated approach  - Mezinárodní konference v rámci projektu Leonardo da Vinci) - Utrecht, Holandsko, 24.-28. listopadu 2004.
 
EARLY SCHOOL LEAVING (Study visit Arion) - Národní ústav odborného vzdělávání, Praha, 18.-23. října 2004.
 
SPOLEHLIVOST VÝKONU LIDSKÉHO ČINITELE – Česká asociace psychologů práce a organizace, Praha, 15. října 2004, příspěvek s názvem "Zkušenosti NÚOV se vzděláváním výchovných poradců".
 
NÁSILÍ V NÁS A KOLEM NÁS – REALITA A VIRTUALITA (126. klinicko-psychologický den Lékařský dům)- Praha, 11. října 2004. 
 
Přístup mladých lidí ke vzdělávání a jejich profesní uplatnění – Národní ústav odborného vzdělávání, Praha, 14. června 2004.
 
GUIDANCE IN EUROPE - Národní vzdělávací fond, Praha, 29. března 2004.
 
PSYCHODIAGNOSTIKA – PERSPEKTIVY A REALITA (124. klinicko-psychologický den) - Lékařský dům, Praha, 8. března 2004.
 
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE - Národní konference (pořádalo MŠMT a MPSV), Praha, 19. listopadu 2003.