Zvyšují domácí úkoly nerovnost ve vzdělávání?

02.02.2015 10:03

Zvyšují domácí úkoly nerovnost ve vzdělávání?
Trouble with homework, PISA in Focus, 46, autor Andreas Schleicher
Výsledky průzkumu PISA ukazují, že domácí úkoly mohou rozšiřovat mezeru mezi výkonností žáků s různým socioekonomickým zázemím. V každé zemi účastnící se studie PISA strávili žáci ze zvýhodněných rodin nad domácími úkoly více času, než žáci z rodin nezvýhodněných. Výsledky předchozích studií PISA naznačují, že zvýhodnění žáci mají s větší pravděpodobností doma k dispozici tichý kout na učení a rodiče je v učení podporují. Řešením problému by mohlo být vyčlenění prostoru ve škole
pro vypracovávání domácích úkolů znevýhodněných žáků a osvěta mezi jejich rodiči, směřující k motivování dětí pro vypracování domácích cvičení.

(článek je převzat z webu ČŠI - https://www.csicr.cz/getattachment/2a32bd31-b8a6-4175-a2d0-3ae575040a3c)