Téma: PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

20.01.2016 22:23

Čím dál častěji se u dívek v pubertě a adolescenci můžeme setkávat s poruchami příjmu potravy. Bližší informace o léčbě - spolupráci odborníků na léčení se můžete dočíst v časopise Psychiatrie pro praxi

 

Součástí poruch příjmu potravy je sebepoškozování a také vysoké riziko sebevražedných pokusů - o této problematice pojednává článek "Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy".

 

Velké množství informací lze nalézt na stránkách "Svépomocné asociace psychogenních poruch příjmu potravy" nebo centra Anabell, které nabízí pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. 

 

Na tomto odkazu si můžete stáhnout příručku "Poruchy příjmu potravy - příručka pro pomáhající profese", kde jsou popsány i postupy pro učitele.

 

A v neposlední řadě odkaz na "Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy".