Souhrn informací k problematice sociálních sítí, internetu, kyberšikany, apod.

26.05.2015 15:05

Problematika sociálních sítí mě velmi zajímá. Je to hlavně proto, že se ve své poradenské praxi s tímto tématem často setkávám. Jak v rámci prevence (komunikuji se žáky o možnostech, výhodách a především rizicích sociálních sítí a internetu), tak při řešení problémů s nimi spojenými - fotografování či natáčení bez souhlasu dotyčného, zveřejňování fotek a videí, komentářů k nim, zneužití fotografií a videí (úprava, rozesílání), vytváření falešných profilů, nabourání se do účtu, emailu a nezřídka i závislostí na PC, internetu, hrách, sociálních sítích či mobilu. Ačkoliv některé věci říkáme opakovaně, zřejmě je to málo. Musíme hovořit více. Ale především zjistit, co např. děti na sociálních sítích dělají, resp. hledají, co je tam láká... K tomu je nutné, aby informacemi byli vybaveni i pedagogové. Ať se nám to líbí nebo ne, ale v dnešní době má většina dětí hlubší znalosti a zvládá informační technologie lépe než mnoho dospělých.

Do této podrubriky budu přidávat informace k výše uvedené problematice. Ale pokud se chcete dozvědět více bez studia materiálů, přihlašte se na můj seminář, který plánuji otevřít v 1. pololetí školního roku 2015/16.

- Jako první odkazuji na dosud největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu, který provedla Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazník vyplnilo 28 tisíc dětí. Celkem 40 procent z nich by na výzvu k osobnímu setkání od známého z internetu odpovědělo kladně - viz. Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014.

- Pro srovnání se můžete podívat na stejný výzkum realizovaný o rok dříve - viz. Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013.

- O nových závislostech, např. tzv. netolismu píše J.Hlaváč, v časopise Prevence - viz. Netolismus. Virtuální závislost, nebo závislost na virtuálnu?

- Připojuji také praktické informace pro nás dospělé, kteří používáme bankovnictví přes internet - viz. Internetové finanční podvody aneb na co si dát pozor.

 

Další informace budu postupně doplňovat.